Süt izni gasbı Meclis gündeminde

Süt izni gasbı Meclis gündeminde

Aile sağlığı merkezlerinde çalışan kadın sağlıkçıların süt izinlerinin 3 saatten bir buçuk saate düşürülmesi Meclis gündemine taşındı.

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a kadın sağlık çalışanlarının süt izinlerinin 3 saatten 1 buçuk saate düşürülmesinin nedenini önergeyle sordu.

Önergede, aile hekimleri ve çalışanlarının izinlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde yürütülmesinin mağduriyetlere neden olduğu belirtildi.

Önergede şu sorulara yer verildi:

“Süt izninin 1 buçuk saate düşürülmesinin gerekçesi ve hukuki dayanağı nedir?

‘Bebek dostu aile hekimliği’ anlayışından yana olan Sağlık Bakanlığının, kendi çalışanının süt iznini düşürmesi bir çelişki değil midir?

Söz konusu ‘Olur’ yazısı ile sağlık çalışanlarının yıllık, hastalık, mazeret, doğum ve süt izinlerinde geriye giden, bir önceki yıl kullanılmayan izinlerin devredilmesini ortadan kaldıran, izinlerin yarıda kesilmesine neden olacak bir durum söz konusu değil midir?

Hak kayıplarını getiren ‘Olur’ yazısı hukuka uygun mudur?”

(HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net