21 Haziran 2017 15:04

Kapanması istenen altın madeni yeni ÇED için başvuruyor

Koza Altın Şirketi, Bergama Ovacık ve Kozak yaylasındaki madenlerine dair verilen kapatma kararı uygulanmadan yeni ÇED raporları için başvuru yaptı.

Paylaş

Özer AKDEMİR

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Ovacık Altın Madeni ve Kozak yaylasındaki Gelintepe Altın madeni ile ilgili mahkeme kararları sonrası madenlerin kapatılmasını istedi. 

Bergama yakınlarındaki Ovacık Altın madenine 2009 yılında verilen ÇED izninin ve Gelintepe açık ocak maden işletmeciliği ÇED olumlu kararının geçtiğimiz günlerde mahkemelerce iptal edilmesinin ardından EGEÇEP madenin kapatılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İzmir Valiliğine başvurdu. ÇED izinleri iptal edilen Koza Altın Şirketi de boş durmayarak Ovacık madenine yeni bir ÇED raporu almak için harekete geçti!

KOZA'NIN İKİ MADENİNİN ÇED'LERİ İPTAL EDİLDİ

İzmir 3. İdare Mahkemesi, Koza Altın Şirketine ait Bergama Ovacık Altın Madenine 2009 yılında verilen ÇED raporunu, "...alanın gerçek flora, fauna ve diğer canlı grupları bakımından tür çeşitliliği, popülasyon zenginliği, Türkiye'deki dağılışı, yok olma durumu belirlenmeden hazırlandığı" gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde iptal etmişti. Yine aynı şirkete ait Gelintepe altın madeni açık ocağına verilen ÇED olumlu belgesi de "Kozak yöresinin biyolojik özelliği, fıstık çamları, toprak, su kirliliği" gibi gerekçelerle iptal edilmişti. 

ÇED raporlarına dava açan kurumlardan EGEÇEP'in avukatı Arif Ali Cangı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İzmir Valiliği'ne gönderdiği dilekçelerle madenlerin derhal kapatılmasını istedi. 

ANAYASA VE YASALAR 'DERHAL KAPATIN' DİYOR

Anayasa'nın 138. maddesinde yer alan “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” maddesine ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesindeki "Yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur" maddelerine atıfta bulunulan dilekçelerde, kamu görevlilerinin yargı kararlarını geciktirme ya da uygulamama hakları olmadığına dikkat çekildi. Mahkeme kararlarının yerine getirilmemesinin Anayasanın 2. maddesinde yer alan 'Hukuk devleti' ilkesinin yok sayılması anlamına geleceğinin belirtildiği dilekçede, kararın gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlilerinin cezai sorumluluklarının olduğunun altı çizildi. Mahkeme kararlarının birer örneğinin eklendiği dilekçelerde, "Yıllardır çevre sağlığı ve canlı yaşamı için risk yaratarak hukuka aykırı biçimde çalışan Bergama Ovacık Altın Madeni işletmesinin faaliyetinin durdurulması ve Gelintepe altın madeni ocağına ilişkin tüm işlemlerin durdurulması, izinlerin geri alınması" talep edildi.

ALTINCI ŞİRKET YENİ ÇED'E BAŞVURUYOR 

Öte yandan madenlerin sahibi Koza Altın Şirketi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yaptığı açıklamada Ovacık ÇED iptal kararı için gerekli itirazların yapılacağını belirterek "Yeni ‘ÇED' izni başvurusunu da 5 iş günü içerisinde yapmayı planlamaktadır" dedi.

MAHKEME KARARI YİNE YOK MU SAYILACAK?

Ekoloji örgütlerinin, meslek odalarının, yöre köylülerinin ve belediyelerin yıllarca devam eden hukuki süreçler sonunda, büyük emek ve masraflarla kazandıkları ÇED davalarının ardından, faaliyetin geçerli hukuk kurallarına göre bitirilmesi beklenirken uygulamada bunun yerine gelmediğini birçok örnekte görmek mümkün. Daha geçtiğimiz günlerde İzdemir'in iptal edilen ÇED raporu sonrası yine benzer dilekçelerle resmi kurumlara başvurular yapılmış, 30 gün içerisinde kapatılması gereken termik santrale 2009/7 Genelgesine dayanılarak ÇED raporunun iptalinden 22 gün sonra yeni ÇED izni verilmişti. Altıncı şirketin beş gün içerisinde yeni ÇED için başvuracağını açıklaması, Bergama Ovacık Altın Madeni için de benzer bir yola yönelindiğini gösteriyor. Şirketin Gelintepe için herhangi bir açıklama ya da yeni ÇED başvurusu yapmaması, görece küçük bir maden ocağı olan Gelintepe'ye ilgisinin artık sona erdiği anlamına mı geliyor, bunu ilerleyen günler gösterecek. (İzmir/EVRENSEL)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

İş güvenliği yasasına OHAL ertelemesi iş kazalarını artırır

SONRAKİ HABER

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 IŞİD'li yakalandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa