İş güvenliği yasasına OHAL ertelemesi iş kazalarını artırır

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına getirilen ertelemenin iş cinayetlerini ve meslek hastalıklarını artıracağını vurguladı.

21 Haziran 2017 15:01
Paylaş

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, OHAL döneminde çıkan 6631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının yürürlüğe girmesi gereken hükümlerinin 2020 yılına ertelenmesini, “Siyasal iktidar iş kazaları ve meslek hastalıklarına davetiye çıkarmaya devam ediyor” sözleriyle eleştirdi. İstanbul Tabip Odasında basın açıklaması gerçekleştiren kurumlar adına toplantıya TMMOB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak katıldı.

ÖNCE 2018’E, SONRA 2020’YE ERTELENDİ

Basın açıklamasını okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı yasanın iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için çalışan sayısına ve faaliyet alanına bakılmaksızın tüm işverenleri ve işyerlerini kapsam altına alacağını hatırlattı. Yasanın yürürlüğe girmesinin 2020 yılına ertelendiğini söyleyen Tükel, “Kamuda çalışan milyonlarca emekçinin ve 50’nin altında az tehlikeli sınıfta yer alan işçilerin sağlık ve güvenliği görmezden gelinmiştir” dedi.

HÜKÜMET 1 YILI AZ BULDU

OHAL sonrası AKP’nin ilk icraatlarından birinin, 6331 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi gereken hükümlerinin Temmuz 2017’ye ertelenmesi olduğunu kaydeden Tükel, “Hükümet, bu 1 yıllık ertelemeyi az bulmuş olacak ki, 18 Haziran 2017 tarihinde ‘Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılmasına dair kanun’ içerisine konulan bir madde ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde, İSİG hizmetlerini 2020 yılına ertelemiş oldu. 6331 sayılı kanunun göstermelik olduğunu ortaya koydu” dedi.

2016’DA 1970 İŞÇİ İŞ CİNAYETİNDE HAYATINI KAYBETTİ

“AKP hükümetleri 2002 yılından bu yana ulusal ve uluslararası sermaye kuruluşlarının isteklerini yerine getireceklerini bildirdi” diyen Tükel şöyle devam etti: “Taşeron çalıştırma, kısa süreli çalışma, geçici işçilik, kiralık işçilik yasası gibi bir dizi düzenlemeyi yaşama geçirdiler. Bu düzenlemeler sonucu işçi cinayetleri hızla arttı. 2016 yılında 1970 işçimizi kaybettik.”

CİNAYETLER ARTACAK

Son ertelemeyle milyonlarca kamu emekçisi ve özel sektörde çalışan işçinin işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinden mahrum kalacağını, iş kazaları ve meslek hastalıklarının artacağının altını çizen Tükel, ilgili maddelerin ertelenmesinin işçi ve emekçilerin beden bütünlüğüne saldırı olduğunu söyledi. Tükel, "Bu, hükümetin tavrının kimlerden yana olduğunun göstergesidir. Hükümet programlarına yazdıkları gibi, sermayenin yükünü hafifletme, sömürünün önündeki engelleri en aza indirme pahasına milyonlarca işçi ve kamu emekçisinin sağlık ve güvenliği görmezden gelinmiştir" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

CHP'liler Bursa'da 'Adalet Yürüyüşü' başlattı

SONRAKİ HABER

Balçova'da kadın hakları tartışıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa