20 Haziran 2017 18:05

Hak aramayı engelleyen tasarı kabul edildi

Hükümet tarafından hazırlanan 'İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı' Meclis'te görüşüldükten sonra Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Paylaş

AKP’nin TBMM’ye sunduğu, zorunlu arabuluculuk, temyiz süreleri, temyiz edilemeyecek kararlar, zaman aşımı gibi düzenlemelerde işçiler aleyhine değişiklikler öngören İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Tasarıya göre işçi-patron uyuşmazlıklarında bağımsız iş mahkemelerinden önce arabulucuya gitmek zorunlu hale geliyor. İşçilerin hak aramalarının önü kapatılıyor.

Tasarının yasalaşması durumunda;

- İşçilerin kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan alacak ve tazminat ile işe iade talebiyle açacağı davalardan önce arabulucuya başvurması şartı olacak. Aksi takdirde işçilerin açtığı davalar reddedilecek. Eğer bu sırada hak düşürücü süreler ve zaman aşımı tamamlanmış ise arabulucuya başvurup tekrar dava açma şansı da kalmayacak. Yani arabulucuya başvurmak tam anlamıyla zorunlu olacak.

- Uyuşmazlığın arabulucuda çözümlenememesi halinde, işçi, işe iade davaları için 15 gün içinde; diğer alacak ve tazminatlar için zamanaşımı süresi dolmadan dava açabilecek. Bu durumda arabulucuda geçen süre, işçi için bir mağduriyet süresi olacak. Yine arabulucunun taraflara tebligat yapmak için harcayacağı süre de dikkate alındığında, arabulucuda anlaşılamadığında kaybedilecek süre ayları, belki de bazı durumlarda yılları bulabilecek.

- Anlaşma tutanağında anlaşılan uyuşmazlığa konu alacak olarak adı anılan hiçbir alacak için, işçiler bir daha dava açma hakkına sahip olamayacak.

- Tasarı ile zaman aşımı süreleri işçiler aleyhine kısalacak. Yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatta zaman aşımı süresi 10 yıldan 5 yıla düşürülecek.

- Tasarı, sadece zorunlu arabuluculuk bakımından değil, birçok dava türünde temyiz hakkını ortadan kaldırarak da işçilerin Anayasal hak arama özgürlüğünü daraltacak.

- Tasarıdaki değişiklik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına veya Türkiye İş Kurumuna ancak iş sözleşmesi devam eden işçiler başvurabilecek. Dolayısıyla işten çıkarılan işçilerin başvuruları dikkate alınmayacak. Yani Bakanlık, artık işçilerin en çok talepte bulundukları, işten çıkış hallerinde şikayet ve başvurularını incelemeyecek. (İstanbul/EVRENSEL)

ZORUNLU ARABULUCULUK ANAYASAYA AYKIRI

Zorunlu arabuluculuk düzenlemesi Anayasanın şu maddelerine aykırı:

  1. “Yargı Yetkisi” başlıklı 9. madde,
  2. “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10. madde
  3. “Temel Hakların Niteliği” başlıklı 12. madde
  4. “Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36. madde
  5. “Kanuni Hakim Güvencesini” sağlayan Anayasanın 37. Maddesi.
Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Nazlı Ilıcak: Erdoğan’ın düşmanı değil muhalifiyim

SONRAKİ HABER

Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu toplandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa