19 Haziran 2017 10:36

Maliye Bakanı Ağbal: Memur zammı enflasyonun üzerinde

Naci Ağbal, CHP'li Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, kamu görevlilerinin ücret artışlarının enflasyonun üzerinde olduğunu ileri sürdü.

Paylaş

Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, gelir vergisi diliminin yüzde 20’ye çıkartılmasıyla memur ücretlerindeki kayıpların önlenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığı şeklindeki soru önergesini yanıtladı. Bakan Ağbal, kamu görevlilerinin ücret artışlarının enflasyonun üzerinde olduğunu ileri sürdü. 

CHP Niğde Milletvekili Gürer, kamu emekçilerini ilgilendiren ve vergi dilimi artışının ücretlerdeki negatif yansımasının sonuçlarıyla ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Ömer Fethi Gürer, önergesinde Maliye Bakanlığı’nın 2016 yılında yüzde 15 olan gelir vergisi dilimini yüzde 5 artırarak bu oranı yüzde 20’ye çıkardığını, vergi dilimi artışından kaynaklı olarak da memur maaşlarının ortalama 76 TL düştüğünü belirtti. 

Kamu çalışanlarının 2016 yılı maaşlarının zorunlu harcamalar karşısında en iyimser değerlendirmeyle yüzde 5.3 oranında eridiğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, aile mutfak harcamaları ve aylık zorunlu harcamalar toplamda 440.82 TL artarken, memur maaş artışının 296,62 TL’de kaldığını vurguladı. 

GÜRER'İN SORU ÖNERGESİ İLE GÜNDEME GELDİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu görevlilerinin gelirlerindeki kayıpların giderilmesine yönelik bir çalışmanın olup olmadığını sorduğu önergesinde, maaşlarda bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı ve 2017 yılı için normal maaş artışının haricinde bir düzenleme ile memur maaşlarında artış olup olmayacağı yönündeki soruların yanıtlanmasını istedi. 

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise ücret ödemelerinde verginin, gelirin gerçek ve safı tutar işveren tarafından verilen para ve aynılarla sağlanan menfaatler toplamından anılan Kanunda yer alan indirimlerin (sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi, engellilik indirimi gibi) yapılmasından sonra kalan miktar olduğunu belirtti. Bakan Ağbal, “Buna göre, gayrisafi ücret tutarından söz konusu indirimler yapıldıktan sonra safı ücret tutarına ulaşılmakta ve bu tutar üzerinden, vergiye tabi gelirlere uygulanacak vergi dilim ve oranlarının düzenlendiği Gelir Vergisi Kanunu’nun103’üncü maddesinde yer alan tarife uygulanmak suretiyle gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır” dedi. 

İlgili kanun maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulandığını belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal "Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir” şeklinde açıklama yaptı. 

Bakan Ağbal, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yer alan, vergi tarifesi dilimleri, 2016 yılı için tespit edilen ve 474 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında (%3,83) artırılarak 2017 yılında uygulanacak vergi tarifesi dilim tutarlarının belirlendiğini kaydetti. 

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin 01/10/2010 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirildiğini anlatan Ömer Fethi Gürer, “Yapılan değişiklik sonucu, ücretlerin vergilendirilmesinde esas alınan vergi tarifesindeki üçüncü ve dördüncü gelir dilimli tutarları yükseltilmiş böylece ücretlilerin daha yüksek matrahtaki gelirlerinin daha düşük oranda vergilendirilmesi sağlanmıştır. Öte yandan, bazı ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilmiş olması ve gayrisafi ücret tutarlarından her ücretliye göre değişebilen indirim uygulamaları nedeniyle tevkif yoluyla kesilen vergilerde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca, ücretlilerin aylık olarak  almaları gereken  asgari geçim indirimi tutarı de her ücretlinin medeni durumu ve çocuk sayısına göredeğişiklik gösterebileceğinden, çalışanların ücret gelirleri üzerinden ödenecek gelir vergisi tutarı da farklılaşabilmektedir” dedi. 

Kamu personelinin haklarında yapılan artışlarda çeşitli kriterlerin bulunduğunu anlatan Maliye Bakanı Ağbal, 2012 yılından itibaren memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak artışların karşılıklı müzakereler ile yürütülen toplu sözleşme süreci sonucunda belirlenmeye başlandığını hatırlattı. 

Maliye Bakanı Ağbal, 2016 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde, bir önceki yılda gerçekleşen TÜFE oranından kaynaklı enflasyon zammı dahil %6,90 oranında artış yapılmış olup Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise %5 oranında artış yapılmıştır. Diğer taraftan, 2016 yılında başta emniyet mensupları olmak üzere bazı kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında ilave artışlar da yapılmıştır. Bu artışlar neticesinde 2016 yılı Aralık ayı itibarıyla aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 2015 yılı Aralık ayına göre %13,8 oranında artarak 2.475 TL'ye, ortalama memur maaşı ise %14,9 oranında artarak 2.979 TL'ye yükselmiştir. 2016 yılında TÜFE ise %8,53 olarak gerçekleşmiştir” açıklamasında bulundu. 

BAKAN AĞBAL: KAMU PERSONELİNİN SATIN ALMA GÜCÜ ARTTI

2017 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde %3 oranında artış yapıldığını, Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise %4 oranında artış yapılacağını hatırlatan Ağbal, “Bu artışlar neticesinde 2002 Aralık-2017 Nisan döneminde kamu personelinin mali ve sosyal haklarında önemli ölçüde artışlar sağlanmıştır. Bu dönemde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı %552,6 oranında artarak 2.558 TL'ye, ortalama memur maaşı ise %432,4 oranında artarak 3.077 TL'ye yükselmiştir. Aynı dönemde TÜFE'deki artış ise %247 oranında gerçekleşmiştir.

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine ilişkin söz konusu artışlar karşılaştırıldığında, aylık ve ücretlerdeki artışların, enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleştiği ve kamu görevlilerinin satın alma güçlerinin arttığı görülmektedir” diye konuştu. 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer memur maaşlarında düşme devam ettiğini ve yaşam pahalılığının her gün katlayarak sürdüğünü belirterek bakan memur mağduriyetini görmezden gelip rakamlar üzerinden düşündüğü yaklaşımla durum değerlendiriyor.Çarşı Pazar yangın yeri alım gücü iyice daraldı tüm emekçi kesim için ek zam ihtiyaç, Memuru işçisi emeklisi büyük sıkıntı içinde.Mutlaka çalışanların ücretlerinde iyileştirme sağlanmalıdır" dedi. (HABER MERKEZİ)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

‘Örtülü ödenekten yapılan harcamalar gizlilik kapsamında’

SONRAKİ HABER

Irak'ta hükümeti protesto eden halk yolları kapattı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...