19 Haziran 2017 10:43

‘Örtülü ödenekten yapılan harcamalar gizlilik kapsamında’

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ilgili idareler tarafından kullanılan örtülü ödenekten yapılan harcamaların gizlilik kapsamında bulunduğunu söyledi.

Paylaş

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ilgili idareler tarafından kullanılan örtülü ödenekten yapılan harcamaların gizlilik kapsamında bulunduğunu söyledi.

Maliye Bakanı, HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın örtülü ödenek konusundaki soru önergesini yanıtladı.

‘ÖRTÜLÜ ÖDENEK’ MADDESİ

Maliye Bakanı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “örtülü ödenek” başlıklı 24. Maddesinde,  “Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerine konulan ödenektir. Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında ve Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve ailelerinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.

Başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Başbakan tarafından belirlenir.

Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir.

Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki ödenekler bakımından ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında yer alan hususlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenir ve uygulanır” hükmünün yer aldığını söyledi.

‘BİNDE BEŞİ İLE SINIRLANDIRILMIŞ BULUNMAKTADIR’

Maliye Bakanı, anılan hüküm gereğince tahsis edilebilecek ödenek tutarının, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşi ile sınırlandırılmış bulunduğunu, bu kapsamda yapılan harcamaların Kanunda öngörülen sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Maliye Bakanı, söz konusu hüküm çerçevesinde ilgili idareler tarafından kullanılan örtülü ödenekten yapılan harcamaların gizlilik kapsamında bulunduğunu belirtti. (ANKA)
 

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Adalet Yürüyüşü'nde kalp krizi geçiren CHP üyesi öldü

SONRAKİ HABER

Irak'ta hükümeti protesto eden halk yolları kapattı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...