Fındık üreticisi de tüccarın insafında

Fotoğraf: Evrensel

Fındık üreticisi de tüccarın insafında

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fındıkta fiyatın düştüğünü, tehlike çanlarının çaldığını, üreticinin desteğe ihtiyacı olduğunu bildirerek, “Toprak Mahsulleri Ofisi devreye girmeyecekse fındıkta alan bazlı desteğin devamını bekliyoruz” dedi.Bayraktar, yaptığı açıklamada,

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fındıkta fiyatın düştüğünü, tehlike çanlarının çaldığını, üreticinin desteğe ihtiyacı olduğunu bildirerek, “Toprak Mahsulleri Ofisi devreye girmeyecekse fındıkta alan bazlı desteğin devamını bekliyoruz” dedi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini karşılayan Türkiye’nin, 2011-2012 sezonunda yaklaşık 197 bin ton iç fındık ihraç ettiğini ve 1.6 milyar dolar gelir sağladığını bildirdi. Fındığın Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olduğunu, bu ihracatın devamı açısından üreticinin gelir istikrarının sağlanması gerektiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
“Fındık, Karadeniz Bölgesi’nde yaklaşık 2 milyon üretici nüfusunun geçim kaynağı. Gıda sanayisinde ve ticarette yarattığı katma değer ve istihdamı da göz önüne aldığımızda Karadeniz Bölgesi’nin sosyo-ekonomik yapısının temel taşı, lokomotifi durumunda. Diğer taraftan bölgenin yapısı itibarıyla tarıma elverişsiz eğimli arazilere sahip zor coğrafyada fındık üretimi yapılması, erozyonu, olabilecek heyelanları önlüyor. Bu durum topraklarımızın korunmasında da büyük rol oynuyor.”
Alan bazlı desteğin 2011’de sona erdiğini belirten Bayraktar, “150 TL olan alan bazlı destek düşürülmeden devam etmeli. Çünkü üretici örgütü olan FİSKOBİRLİK’in, mali yapısı nedeniyle piyasada yer alması mümkün görülmüyor. Diğer taraftan üreticinin malını saklayabileceği lisanslı depoların yeterli ve yaygın olmaması, fındık üreticisini az sayıdaki tüccarın insafına bırakacaktır.” diye konuştu.
(Ankara/ANKA)

www.evrensel.net