15 Haziran 2017 14:27

Sağlam hakkında verilen memuriyetten men kararı iptal edildi

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi eski Başkanı Ramis Sağlam hakkında verilen 4. memuriyetten men kararı da mahkemeden geri döndü.

Paylaş

Emine UYAR
İzmir

İzmir 5. İdare Mahkemesi, vergi dairesinde gelir uzman olarak çalışan, Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyesi Ramis Sağlamhakkında Maliye Bakanlığı tarafından verilen iki kez devlet memurluğundan çıkarılma cezasını hukuka aykırı buldu.

Sağlam hakkında, üyesi olduğu sendika adına, çalıştığı işyeri önünde, 12 Ekim 2015 tarihinde, Ankara Gar katliamına ilişkin yaptığı basın açıklamasındaki sözleri ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek soruşturma açılmıştı. Sağlam’a, “CumhurbaşkanlığıMakamı’na ve siyasi iradeye terör saldırısının sorumluluğunu yüklemek, tarafsızlık ve devlete bağlılık ilkesini bozmak, ideolojik amaçlı bildiri, afiş basıp çoğaltmak” vb. suçlamalar yöneltilmişti.

İKİ KEZ MEMURİYETTEN MEN CEZASI VERİLMİŞTİ

Soruşturma sonucunda, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin KuruluSağlam’a, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-a ve 125/E-b maddeleri uyarınca 2 kez devlet memurluğundan çıkarma cezası verdi.

Üyesi olduğu BES, Sağlam’ınsavunma yapılabilmesi için gerekli evrakların soruşturma sırasında verilmediğini, disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğradığını, sendikal bir eylem olduğunu, yapılan eylemin ve paylaşımların eleştiri niteliğinde, ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterekcezanın iptali istemiyle dava açtı.

İzmir 5. İdare Mahkemesi davaya ilişkin kararında, disiplin cezasının verildiği maddede belirtilen; Sağlam’ın çalışma düzenini bozduğuna, kamu hizmetinin yürütülmesini engellediğine dair herhangi bir tespit olmadığından tipiklik unsurunun 125/E-a hükmü yönünden gerçekleşmediğinin anlaşıldığını, Devlet memurluğundan çıkarma cezasında konu yönünden hukuka uygunluk bulunmadığını belirtti.
Mahkeme yine kararında, yapılan facebook paylaşımlarının yasaklanmış yayın olduğuna, basıldığına ve kurum içinde dağıtıldığına, teşhir edildiğine dair herhangi bir tespit olmadığından tipiklik unsurunun 125/E-b hükmü yönünden gerçekleşmediği sonucuna varıldığını belirterek Devlet memurluğundan çıkarma cezasındahukuka uygunluk görülmediğini belirtti.

‘GEÇ DE OLSA HUKUKA UYGUN BİR KARAR ÇIKTI’

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, davacının tazminat isteminin kabulü ile yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesi gereken tarihler dikkate alınarak davalı idarece hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine karar verildi.

Sendikanın avukatı Hasan Hüseyin Evin, kararla ilgili olarak, Sağlam’a verilen cezanın sendikal eylem olduğu dikkate alınmaksızın verildiğini dile getirerek, “Sağlam, 10 Ekim Ankara katliamında pek çok arkadaşının ölmesi ve yaralanması sonucu, kendisi de ciddi travma yaşayarak İzmir’e dönmüş, bütün İzmir’de olduğu gibi işyeri önünde patlamanın olduğu saatte yapılan anmada yaptığı konuşmadan dolayıceza verilmişti. Açılan dava sonucunda yeterli gerekçe ile olmasa dahi hukuka aykırılık işlemine karar verilmiş olması doğru ve yerinde bir karar olmuştur. Geç de olsa hakkın teslim edilmesi sevindirici bir durumdur. Hiç yaşanmaması gerekirdi” dedi.

Karar taraflara tebliğ edildikten sonra İstinaf Mahkemesine başvuru hakkı bulunuyor. Sağlam 90’lı yıllarda da sendikal mücadele dolayısı ile iki kez memuriyetten çıkarılmış, mahkeme kararı ile dönmüştü.

Reklam
ÖNCEKİ HABER

‘Türkiye’nin Kıbrıs tatbikatının nedeni doğal gaz’

SONRAKİ HABER

Macron’un tiyatroya gittiğini söyleyen gazeteciye soruşturma

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...