Kanarya sevenler derneği 

Kanarya sevenler derneği 

Ankara Adliyesi BES İşyeri Temsilcisi Ferhat Yiğit, kamu çalışanlarının iş güvencesi tehditini ve 657 sayılı yasayı yazdı.

Ferhat YİĞİT 
Ankara Adliyesi BES İşyeri Temsilcisi 

Kamu çalışanlarının iş güvencesini tehdit eden 657 sayılı Yasa’nın değiştirilmesi ve işçilerin kıdem tazminatının fona devredilerek yok edilmek istenmesi uzun süredir gündemi meşgul ediyor. 657 sayılı yasada ise birçok baskıcı ve yasakçı tutum mevcuttur. Bizim karşı olduğumuz bu baskıcı yapının değiştirilmesi değil, iş güvencesini hedef alan değişikliktir. Özlük haklarının, iş güvencesinin adım adım hedefe konularak, örgütsüz bir çalışanlar (Çalışanlar işçi/memur ayrımı ortadan kaldırılıp soyut bir tanım yapılarak çalışanlar) diye tarif edilen topluluk olarak gösterilip, haklarını arayamayan, taleplerini sendikal birlik etrafında iktidara duyuramayan, sendikaları da kanarya sevenler derneği gibi bir derneğe çevrilerek sisteme karşı tehlike olmaktan çıkartılmak istenmektedir. 

Uzun süredir düzenle uyum içinde çalışan sarı sendikalar nedeniyle de bu teklifin gündeme gelmesinden, KHK dolayısıyla korku atmosferinde de yararlanarak çekinilmemektedir.

Herkese eşit, ücretsiz sunulan bir kamu hizmeti, emekçilerin iş güvencesinin olduğu, özlük haklarının, siyasal ve sosyal haklarının tam olduğu, kamuya girişlerde, terfilerde, sınavlarda liyakat sisteminin tekrar inşası, sendikalaşma önünde ki engellerin, baskıların son bulması, grev hakkının kullanılması önündeki engellerin kaldırılması için emekçilerin safında bulunmaya ve örgütlenmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.
 

www.evrensel.net