Düşünmek Lazım - 10 Haziran 2017
Ahmet Arslan’la felsefe üzerine söyleşi devam ediyor

Ahmet Uhri'nin sunduğu Düşünmek Lazım'da Ahmet Arslan ile söyleşi devam ediyor. Programın bu bölümünde, devlet olgusu ve toplumdaki yeri işleniyor.

Düşünmek Lazım’ın bu bölümünde, devlet olgusu ve toplumdaki yeri işleniyor.

Gıda Mühendisi, Arkeolog ve Öğretim Üyesi Ahmet Uhri, Prof. Dr. Ahmet Arslan’la söyleşiye devam ediyor.

Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucusu, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Arslan bu bölümde, Osmanlı’da toplumun, yönetenler sınıfı ve reaya olarak ikiye ayrıldığını hatırlatarak, üretici sınıfın reaya olduğunu, devletin ise böyle bir yönünün olmadığını, aksine, meydana gelen ürünlere çeşitli yollarla el koyduğunu dile getirdi.
 
Programda, devlette yer alma, makam, mevki sahibi olma isteğinin altında yatan nedenler de sorgulanıyor. (EVRENSEL WEBTV)

www.evrensel.net