07 Haziran 2017 05:51

Evrensel işçidir, mücadeledir, hayatın kendisidir

Sendika başkanları ve sendika temsilcileri 23. yaş gününde Evrensel’i yazdı.

Paylaş

DİSK Genel Başkanı Kani Beko: Türkiye’nin içinde bulunduğu bu karanlık ortamda gerçeğin peşinde koşan, halkın doğru bilgilendirilmesini amaç edinen ve işçilerin sesi Evrensel gazetesi 22. yılında. Evrensel işçidir, sendikadır, mücadeledir, direniştir, yaşamdır, hayatın kendisidir. Şu karanlık ortamda aydınlık Türkiye için yanan bir meşaledir. Eşitlik, özgürlük, adalet, demok-rasi, barış ve kardeşlik, sendikal hak ve özgürlükler mücadelesini ilkeli bir şekilde savunan Evrensel ailesini kutluyor; baskının ve sömürünün olmadığı bir dünyanın haberinin yapılacağı yılları hep birlikte yaşamak dileğiyle, sevgi ve saygılarımla.


Kamu emekçilerinin sesi olmuştur

KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen: Evrensel gazetesi muhalif ve özgür basın geleneğinden gelen yayın çizgisine sahip bir gazetedir. Ve Evrensel kamu emekçilerinin emek, barış, demokrasi mücadelesinde onların destekçisi olmuştur. Onların yanında olmaya ve sesi olmaya devam etmiştir. Evrensel, kamu emekçilerinin ve Türkiye’de gelişen emek hareketinin, sendikal hak ve özgürlüklerin sesi olmakla önemli bir yer tutmuştur. Aynı zamanda muhalif çizgisiyle, özgür basın çizgisiyle dünden bugüne egemenlerin hedefi olmuş ve bu anlamda da bedeller ödemiş bir gazetedir. Bu boyutuyla da bir duruşa sahiptir. Bu duruşun nice yıllara sürmesi gerekir. Bu vesileyle kamu emekçileri adına KESK olarak Evrensel’in emek mücadelesine, demokrasi mücadelesine, barış, adalet ve özgürlük mücadelesine verdiği dayanışmayı ve buradaki misyonunu önemsiyor, nice yıllar diliyoruz.


İşçi sınıfının feneridir 

Sedef ERDAL
Eski Divan İşçisi/ 
Gıda-İş Yönetim Kurulu Üyesi

Ben iki yıl önce Divan Pasta İşletmeleri fabrikasında çalışırken sendikalı olduk ve DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikasında örgütlendik diye işten atıldığımda ve bunun için fabrika önünde direnişe geçtiğimizde tanıştım Evrensel gazetesiyle. Direnişin daha ilk gününden itibaren karlı dondurucu soğuk bir gecede Evrensel muhabiri bizimle sabaha kadar fabrika önünde beklemişti. Bir servis arabası içinde biz beklerken Evrensel muhabiri bir paletin üstünde yanan ateşin etrafında ayakları su dolmuş ve kar üstünde bizimle birlikte sabahlamıştı. Bu beni ve tüm direnişçi işçi arkadaşlarımızı çok etkilemişti. İşten 12 arkadaşımız atıldı, biz 3 gün fabrikaya kapandık ve üretim yapmadık. Eylemimizi ve işçi kıyımını ilk duyuran bir işçi gazetesiyle tanıştık. 22. yılı oluyor bu işçi gazetesinin yayın hayatı. Tüm işçilere kutlu olsun. Evrensel’i var edenlere binlerce kez teşekkür ederiz. Evrenselin emekçilerinin eline, kalemine, fikirlerine binlerce kez teşekkürlerimizi sunarız. Direnişin başından sonuna kadar sınıf dayanışmasının örgütlenmesinde, dayanışma ziyaretlerinin artmasında, bizim direnişimizin kamuoyunda bilinmesinde tartışmasız Evrenselin rolü çok büyük oldu. Siyasi partiler, dernekler, işçi sendikaları, DİSK gibi işçi konfederasyonun bizim direnişimize destek sunmaları ve yanımızda yer almalarında Evrensel’in büyük katkısı vardı.

Biz bu gazete sayesinde sınıf olduğumuzu ve onun bir parçası olduğumuzu öğrendik. Çalışma koşullarının düzeltilmesi ve daha iyi haklar için sendikaya üye olduk işten atıldık. Direniş ilerledikçe işten atılan arkadaşlarımızın sayısı 55 oldu. Her gün yediğimiz yemekte, içtiğimiz çayda, içtiğimiz suda Evrensel’in payı vardı desek inanın abartı olmaz. Direnişimizin her safhası harfiyen haber oldu, bazen bizim yazdığımız mektuplar yayımlandı. Kim bu devirde bunu yapar. Bunu yapacak tek gazete bir işçi gazetesidir o da Everensel’dir. 22 yıldır onca baskıya, zorbalığa, olanaksızlıklara, tehditlere, muhabirinin bile öldürülmesine rağmen ayaktaysa bu da işçilerin ve emekçilerin sayesindedir. Arkasında patronlar yok, patron örgütleri de yok. Arkasındaki güç işçi sınıfıdır, emekçilerdir. Bizimle yatan bizimle kalkan, her anımızı resimleyen ve haber yapan bir gazeteye bugün daha fazla sahip çıkalım. Evrensel işçi sınıfının feneridir. Bu feneri söndürmemek için daha fazla okuyalım, daha fazla dağıtalım tüm işçilere çağrım budur. 22 yıldır yaşadıysa biz daha nice 22 yılları yaşatacağız. İyi ki varsın. 


Evrensel işçi sınıfının atardamarıdır

Hasan SERDAR
Samandra Schneider 
Birleşik Metal-İş İşyeri Baştemsilcisi 

22 yıldır aralıksız yayın yapan bir işçi gazetesine ender rastlıyoruz. Biz Schneider Elektrik işçileri olarak yaklaşık 2-3 yıldan beri Evrensel’i daha iyi biliyor ve daha iyi takip ediyoruz. Son dönemlerde işçi sınıfının önemli bir kazanımı olan ve anayasada da mevcut olan grev hakkına yönelik büyük bir saldırı var. Bu saldırıların arkasında sermaye ve şimdiki Hükümet var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. İşçi sınıfının iş ekmek mücadelesini engellemek ve baltalamak için Hükümet ve sermaye çevreleri kolları sıvamış görünüyor. 2016-2017 toplu iş sözleşme dönemlerinde Asil Çelik’le başlayan, EMİS gurubu ile devam eden bu süreçte şimdi de cam işçilerinin grevleri milli güvenlik gerekçesiyle yasaklanıyor. Biz bu yasağı tanımıyoruz ve bunu kabul etmiyoruz. Biz işçiler evimize ekmek götürmek ve insanca yaşamak için mücadele ediyoruz. Niçin grev hakkımız, silahımız elimizden alınıp yasaklanıyor. Grev hakkımız olmasa biz nasıl sermaye ve onun hükümetiyle pazarlık yapacağız. Grev hakkımıza yapılan bu saldırıdan dolayı devlete ve Hükümete güvenmiyoruz. OHAL ile yapılan her yasak işçi sınıfının aleyhine olmaktadır. Biz bunu daha net görüyoruz. Hem grev yasaklamalarından dolayı, hem OHAL uygulamaları ile sendikaların baskı altına alınmasından dolayı biz kimin dost kimin düşmanca davrandığını daha iyi biliyoruz. Grev yasaklamalarında da, EMİS’le yürütülen mücadele döneminde de yanımızda bir güçlü silahımız daha vardı. Bu da Evrensel’di. Yani işçi gazetesiydi. Grev kararımızın alınmasında, yasaklanmasında, fabrika fabrika, işyeri işyeri bunu duyuran tek gazete Evrensel’di. Bunu net gördük. Son kalemiz olan kıdem tazminatı hakkımız da elimizden alınmak isteniyor. Sermayenin desteği ile hükümet yeni bir yasal düzenleme yapacağını ısıtıp ısıtıp önümüze sürerek kıdem tazminatı hakkımızı gasbetmek istiyor. Neymiş fona devredeceğim diyor. 81 yıldır en büyük güvencelerimizden biri olan canla kanla kazandığımız kıdem tazminatı hakkımız peşkeş çekilerek hiç edilmek isteniyor. Peki bunun ne anlama geldiğini  yazan açıklayan bizleri aydınlatan gazete hangisi acaba. Tabii ki Evrensel. Büyük metal işçileri fırtınasını duyuran, metal işçilerinin birliğini savunan, MESS başta olmak üzere patron örgütlerinin oyunlarını bize anlatan, bize duyuran gazete kim derseniz yine Evrensel derim. Bunu için sendika ayrımı, fabrika ayrımı, konfederasyon ayrımı yapmadan kıdem tazminatlarımızın gasbına karşı, grev yasaklamalarına karşı birleşerek mücadele edeceğiz. Bu mücadelede bizim atardamarımız olan Evrensel’i okumaya takip etmeye devam edeceğiz. Kıdem tazminatlarımızın oynanan oyunlarla, gizli hileli yasal düzenlemelerle hiç edilmesine müsaade etmeyeceğiz. İşçi arkadaşlarımız yakından Evrensel’i takip ederlerse çok iyi olacak. Her anımızda, fabrikanın önünde, direniş çadırlarımızda yanımızda olan, baskıya maruz kalan Evrensel’in muhabirlerine, yazarlarına sahip çıkalım. Evrensel işçi sınıfının atardamarıdır. Atardamar kesilirse biz kan kaybederiz hayatımız mahvolur.  Daha nice yıllara.

ÖNCEKİ HABER

Evrensel bir mücadele pusulası

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığının 15 Temmuz raporundaki "Kumpas davaları"ndan "KCK" çıkarıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa