TTB’nin yeni başkanı Aktan

TTB’nin yeni başkanı Aktan

Türk Tabipler Birliğinin (TTB) 62. Büyük Kongresinde seçilen Merkez Konseyinde görev dağılımı belli oldu. Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB’nin yeni başkanı oldu.TTB’nin 30 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 62. Büyük Kongresi’nde 2012-2014 dönemi için seçilen Merkez Konseyi, dün

Türk Tabipler Birliğinin (TTB) 62. Büyük Kongresinde seçilen Merkez Konseyinde görev dağılımı belli oldu. Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB’nin yeni başkanı oldu.

TTB’nin 30 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 62. Büyük Kongresi’nde 2012-2014 dönemi için seçilen Merkez Konseyi, dün gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Buna göre yeni Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan olarak belirlendi. TTB’nin ikinci başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen olurken, genel sekreterlik görevini ise Ankara Tabip Odası Eski Başkanı Dr. Bayazıt İlhan sürdürecek. Muhasip üyeliğe Dr. Arzu Erbilici, Veznedar Üyeliğe ise Dr. Filiz Ünal İncekara getirildi. TTB’nin diğer Merkez Konsey Üyeleri ise şu isimlerden oluşuyordu: Dr. İsmail Bulca, Dr. Zülfükar Cebe, Dr. Osman Öztürk, Dr. Fatih Sürenkök, Dr. Pelin Yargıç, Prof. Dr. Mehmet Zencir. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net