JİTEM komutanı yasal kontra istemiş!

JİTEM komutanı yasal kontra istemiş!

JANDARMA Genel Komutanlığının inisiyatifiyle kurulan Jandarma İstihbarat Teşkilatı ve Terörle Mücadele Biriminin (JİTEM) kilit isimlerinden biri olan Jandarma Kıdemli Binbaşı Cem Ersever’in, 1990’da JİTEM ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığının emriyle andıç hazırladığı ortaya çıktı. Gizli ibareli belgeye göre Cem Ersever, JİTEM&

JANDARMA Genel Komutanlığının inisiyatifiyle kurulan Jandarma İstihbarat Teşkilatı ve Terörle Mücadele Biriminin (JİTEM) kilit isimlerinden biri olan Jandarma Kıdemli Binbaşı Cem Ersever’in, 1990’da JİTEM ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığının emriyle andıç hazırladığı ortaya çıktı. Gizli ibareli belgeye göre Cem Ersever, JİTEM’in yasal olmadığını belirterek, birimin yasal statüye girmesini istemiş.

Cem Ersever imzalı ‘Andıç’ başlıklı raporun ekinde, ‘Öngörülen JİTEM Teşkilat Şeması’ ve ‘JİTEM İl Kadro Çizelgesi’ isimli iki evrak bulunuyor. Belgede, Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığının ve Jandarma Genel Komutanlığının 24 Kasım 1988 gün ve 1160-8-88/PL.Ş.(638) sayılı teklifi ile 23 Mart 1989 tarihli onayı ile önce ‘deneme’ mahiyetinde, daha sonra JİTEM adı altında 29 Mayıs 1990’a kadar istihbarat faaliyetlerine devam ettiğini anlatıyor.

29 MAYIS 1990’DA FAALİYETE GEÇTİ

Ersever, ‘Andıç’ başlıklı raporunda, JİTEM’in doğrudan Jandarma Genel Komutanlığının 29 Mayıs 1990 gün ve HRK.:0963-17-90/TSK.S.(189) sayılı İstihbarat Gruplar Komutanlığının Reorganizesi emriyle kurulduğunu belirtiyor. Cem Ersever, JİTEM’in önce yürütülen faaliyetlerini de ‘Öncesi’ başlığı altında kaleme almış. JİTEM’den öncesinin deneme mahiyetinde çalıştığını söylüyor. Ersever’in raporuna göre istihbarat tim sayısı 6’ya çıkartılıyor. ‘İnceleme’ başlıklı bölümünde Ersever, JİTEM elemanlarının eğitimden yoksun olduğunu belirtirken JİTEM’in diğer istihbarat kuruluşlarının yanında klasik ve ilave bir teşkilat durumuna geldiğini itiraf ediyor. Cem Ersever raporunda nasıl bir JİTEM olması gerektiğini de JİTEM Teşkilat Şemasında anlatıyor. Ersever, İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde reorganize edilerek Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanlığına bağlı olarak yeniden JİTEM unsurlarının oluşmasını istiyor. Ersever’in JİTEM’in teşkilat şemasını çizerek, JİTEM elemanlarının uzman kadrolar tarafından eğitilmesini de talep ediyor. Raporun sonuç ve talepler bölümünde ise Cem Ersever, Jandarma Genel Komutanlığının mutlaka istihbarat teşkilatına ihtiyacı olduğunu belirtirken, bu kapsamda JİTEM’in yasal statüye kavuşmasını istiyor. Bunun için de gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını isteyen Ersever, JİTEM’in il jandarma komutanlıklarına bağlanmasını da talep ediyor.

ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

JİTEM’in kilit isimlerinden olan Ersever 1990’lı yıllarda JİTEM Bölge Komutanı olarak görev yapmıştı. JİTEM’den ayrılan Ersever, “Gerçekler Türk milletinden gizleniyor” diyerek o gün içinde olduğu yapıyla ters düştüğünü ifade etmişti. Ersever, faili meçhul cinayetler ve bazı siyasilerin örgütsel konumları hakkında açıklamalarda bulunacağını söyledikten sonra 4 Kasım 1993’te elleri önden bağlanmış kafasına iki el ateş edilmiş şekilde, Ankara’nın Elmadağ ilçesi çıkışında cesedi bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net