Çağrımızdır, gelin birlik olalım!

Çağrımızdır, gelin birlik olalım!

İZENERJİ işçileri, kıdem tazminatının gaspına, Özel İstihdam Bürolarına, taşeron çalışmaya ve grev yasaklarına karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı.

İZENERJİ İşçileri
İzmir

Taşeron çalışmanın yaygınlaştığı, kıdem tazminatının kaldırılmasının konuşulduğu, özel istihdam bürolarının açıldığı bu süreçte biz işçileri neyin beklediği ortada... Günlük çalışma, güvencesiz iş...

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube’ye bağlı İZENERJİ işçileri olarak, temsilci ve yöneticilerimizle birlikte etrafımızdaki örgütsüz işçileri de örgütleyerek kıdem tazminatı hakkımızın elimizden alınmasına karşı, taşeron çalışmanın sınırlandırılıp her çalışanın kadrolu olması için mücadele ediyoruz.

Şu sendika bu sendika demeden, konfederasyon ayrımı yapmadan, işçiler, duyarlı temsilci ve yöneticiler, “Kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasını durdurabilir miyiz?” diye düşünmeli. 

Bizler buna inanıyoruz ve bizlere bu inancı ve güveni veren örgütsüz işçilerin örgütlenmesini sağlayan sendikamızdır. Mücadele azmimizin ortaya konmasıyla iş güvencemiz ve ekonomik sosyal haklarımızın gelişeceğini biliyoruz. Sendikalara, konfederasyonlara, duyarlı işçi önderlerine, işçilere, emekçilere çağrımızdır; Gelin, birlik olalım. 

Kıdem tazminatının kaldırılması konuşuluyor, taşeron çalışma yaygınlaştırılıyor, özel istihdam büroları açılıyor, esnek çalışma, güvencesiz ve kuralsız çalışma kural haline getirilip kölelik düzeni dayatılıyor. 

Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hakkı başta olmak üzere kamu hizmetleri hızla tasfiye edilirken, kadrolu-güvenceli çalışması gereken taşeron işçiye getirildiği söylenen toplusözleşme yapma hakkı ise Yüksek Hakem Kurulu’nun inisiyatifine bırakılmış durumda. 

Yüzde 3 zamlarla açlık sınırında çalışma dayatılırken diğer yanda sendika üyesi olan işçi işten atılıyor, başta madenler olmak üzere, iş kazası adı verilen cinayetler hız kesmeden sürüyor. 

Var olan hakları koruyup geliştirmemizin tek yolu mücadele etmek ve bu mücadeleleri birleştirmek. Birleştiremediğimiz durumda bunun faturasını sadece işçiler, kamu emekçileri değil bütün halk olarak hep birlikte ödüyoruz. 

İşçiler örgütlenirken, kamu emekçileri alanlarda haklarını ararken birlik olmamanın sonuçlarını yaşadık. Bizler bir araya gelmediğimiz sürece emekçinin sorunları değil, sermayenin ihtiyaçları tüm yaşamımızı belirliyor.

İşyerimiz, işkolumuz, statümüz farklı olabilir ancak sermayenin saldırıları işçi, işsiz, kamu emekçisi ayırmıyor. Sermayenin işçi emekçi düşmanı temsilcisi siyasi iktidar, ekonomik sosyal politikaları sermayenin isteklerine göre uyguluyor.

Kıdem tazminatlarımızın gaspına karşı, Özel İstihdam Bürolarının günlük dayı başı çalıştırmasına karşı, bireysel emekliliğin dayatılıp, emeklilik hakkının ortadan kaldırılmasına karşı, taşeronda çalışan işçilerin kadrolu olup, özgürce toplusözleşme yapma hakkının sendikalara geri verilmesi için, grevlerin yasaklanmasına karşı, OHAL’in kaldırılması için, 

KHK ile atılan işçi ve emekçilerin işine dönmesi için gelin birlik olalım, birleşelim!

www.evrensel.net