İSB’den bürokrasiye karşı mücadele kararları

İSB’den bürokrasiye karşı mücadele kararları

İzmir Sendikalar Birliği (İSB), sendikal mücadelenin sorunları, sendikal bürokrasi ve KESK’e yapılan saldırıların tartışıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Deri-İş Sendikası’nda yapılan toplantıya, Türk-İş, DİSK ve KESK’e bağlı sendikaların şube başkanları ve yöneticileri katıldı. Toplantıda, Çalışma ve Sosya

İzmir Sendikalar Birliği (İSB), sendikal mücadelenin sorunları, sendikal bürokrasi ve KESK’e yapılan saldırıların tartışıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Deri-İş Sendikası’nda yapılan toplantıya, Türk-İş, DİSK ve KESK’e bağlı sendikaların şube başkanları ve yöneticileri katıldı. Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Toplu İş İlişkileri Yasası’nın çıkarılmamasını gerekçe göstererek, yaklaşık 900 işyerinde binlerce işçiyi ilgilendiren TİS  için yetki vermemesi de gündeme geldi. Bir gecede yasa çıkaranların sınıfın örgütlülüğü konu olunca kıpırdamadıklarının ifade edildiği toplantıda, iktidarın sınıfın kazanılmış hakları ile ilgili konularda (grev yasağı, kıdem tazminatı, bölgesel asgari ücret ve vb.) hızlı hareket ettiğine dikkat çekilerek birlikte mücadele etmenin önemi vurgulandı.

KESK’e yapılan saldırıların da değerlendirildiği toplantıda İSB olarak sessiz kalınmaması gerektiği tartışılarak bir deklarasyon hazırlanmasına karar verildi. Yapılan değerlendirmelerle bu deklarasyonda grev yasağı, kıdem tazminatının fona devredilmesi tartışmalarının reddedilmesi, KESK’e yapılan saldırıların kınanması ve sendikal bürokrasinin eleştirilmesi konularını kapsaması kararlaştırılarak tüm sendikal kamuoyu ve basınla paylaşılması dile getirildi.

TEPEDEN İNME ANLAYIŞLARA GEÇİT VERİLMEYECEK

Sendika genel merkezlerinin kendilerine muhalif gördükleri şubeleri olağanüstü kongrelerle ve işçi iradesine rağmen saf dışı bırakmaya yönelik girişimlerine karşı, İSB üyesi Belediye-İş 6 No’lu şube ile Tez Koop-İş 2 No’lu Şube’ye destek ziyareti yapılması kararlaştırıldı.

Yine toplantıda, Tez Koop-İş Sendikasının 7 Temmuzda tüzük tadilatı gerekçesiyle yapacağı olağanüstü kongrede Tez Koop-İş Genel Merkezinin, şube açma, kapatma ve birleştirme yetkisini almak istediği ifade edilerek, “Bunlar sendikaların bir iç sorunu değil sınıfın sorunudur” denildi. Sendikal bürokrasinin geldiği son noktanın bu olduğu belirtilerek,  “Mücadeleci çizgisiyle işçi sınıfının örgütlü duruşu, tepeden inme bu anlayışa geçit vermeyecek, namuslu sendikacılarla mücadele sonuna kadar sürdürülecektir” denildi.
İzmir Sendikalar Birliğini oluşturan sendikaların temsilciler kurullarında, toplantılara birlikte katılarak temsilcilerle yerel mücadele birliklerini beraber değerlendirme kararı da alındı. (İzmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net