Meslek odalarına dokunmayın

Meslek odalarına dokunmayın

Samsun’da odaların uyarılarını dikkate almayan ve rant peşinde koşan AKP hükümeti, politikalarıyla yoksulların canına kıymaya devam ediyor. Hükümet, kaale almadığı odaları, bir taraftan da işlevsizleştirmeye de çabalıyor. Başlı başına hukuksuzluk örneği olan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) aracılığıyla odalara yapılan

KAMU VE TOPLUM YARARI VURGUSU

AKP hükümetinin meslek odalarına yaptığı saldırılar, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA), Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE), Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) ve Almanya Federal Mimarlar Odasını harekete geçirdi. Tüm örgütlerin başkanları, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ve bilgi almak için ise Başbakan Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a yazı gönderdi. Yazılarda mimarlık ve kent değerlerinin, mesleki ve demokratik hakların korunmasının önemine ve bilimin rehberliğinde kamu ve toplum yararının gözetilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı.  

‘HÜKÜMET ARTIK UYARILARI DİKKATE ALMALI’

TMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu ve yönetim kurulu üyeleri konuyla ilgili bugün Mimarlar Odası Genel Merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Eyüp Muhçu, “Uygar ülke ölçütleri, hukuk ve demokrasi ile bağdaşmayan, Anayasaya ve ilgili yasalara açıkça aykırı olan gelişmeler nedeniyle meslektaşlarımızın mesleklerine sahip çıkma yönünde gösterdikleri duyarlılıkları, bu konudaki ulusal ve uluslararası uyarıları hükümetin artık dikkate almasını diliyoruz” dedi.  

Muhçu, Samsun’da yaşananların ise TOKİ eliyle felakete dönüşmesiyle meydana geldiğini ifade etti. TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetimsiz bir şekilde faaliyet yürüttüğüne dikkat çeken Muhçu, “Kent alanlarını o denli rant alanı olarak görüyorlar ki, dere yatağına ev yapmaktan çekinmiyorlar. Biz elimizden geldiğince kamu yöneticilerine yardımcı olmaya çalışsak da, bizi ayak bağı olarak görüyorlar” dedi. (Ankara/EVRENSEL)


ODALAR GÜVENLİĞİ SAĞLAR

Uluslararası meslek örgütlerinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gönderdikleri metinlerden alıntılar:

Albert Dubler (Uluslararası Mimarlar Birliği Başkanı): Bir ülkede güçlü ve özerk bir meslek odasının varlığı, o ülkedeki mesleki hizmetlerin uzmanlarca düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlar; mesleki hizmetlerin kamu yararına en iyi şekilde uygulanmasını ve bireylerin güvenliği de dahil kamu yararının korunmasını garanti altına alır. Türkiye’deki yasal değişiklikler ise bu garantileri azaltmıştır.

Selma Harrington (Avrupa Mimarlar Konseyi Başkanı): Türk hükümetinin odaların esas işlevlerini zayıflatarak bu işlevleri, “mesleki hizmet genel müdürlüğü” ve “teknik danışmanlık kuruluşlarına” devretmesi yaklaşımını öğrenmek bizi şaşırtmıştır

Sigurd Trommer (Almanya Federal Mimarlar Odası Başkanı): Mimar Birlikleri ve Odalar az maliyetli ve az bürokrasiye sahip, yüksek meslek standartları sağlayarak yapılı çevrede kaliteyi garanti altına alan bir yönetim için en iyi örnektir

Andre Bekhazi (Akdeniz Mimarlar Birliği UMAR’ın Başkanı): Türkiye Mimarlar Odası, UMAR’ın etkin üyelerinden biridir ve sahip olduğu mesleki örgütlenme yapısı, mesleki denetim, sürekli mesleki gelişim nedeniyle dünya ülkeleri için önemli bir model oluşturmaktadır.

www.evrensel.net