TMMOB Ankara İKK: Çevre düzeni planı geri çekilsin

TMMOB Ankara İKK: Çevre düzeni planı geri çekilsin

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, 'Ankara Bölge Planı' ile 'Ankara İli Çevre Düzeni Planları'nın birbiriyle çelişkili olduğunu açıkladı.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara İli 2038 Çevre Düzeni Planına ilişkin basın açıklaması düzenleyerek, "Ankara Bölge Planı" ile "Ankara İli Çevre Düzeni Planları"nın birbiriyle çelişkili olduğunu açıkladı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 13 Ocak 2017 tarihinde Ankara İli 2038 Çevre Düzeni Planı'nı onaylanmıştı. Bu onaylanan plana ilişkin TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, odanın genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Plana ilişkin odanın görüşlerini açıklayan TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu, planın usulsüz şekilde hazırlandığını ve teknik bilgiden yoksun olduğunu söyleyerek "Plan hazırlanırken katılımcı süreç işletilmemiştir. Yaklaşık 3 yıl süren plan yapım sürecinde ne bir meslek odası plan sürecine dahil edilmiştir ne de bir üniversite ya da demokratik kitle örgütü" dedi.

Topçu, plan usulüne uygun şekilde kamuoyuyla paylaşılmadığının altını çizerek,  Ankara Çevre Düzeni Planının sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin plan raporunu kamuoyuyla paylaşması gerekirken, bu sorumluluğunu yerine getirmediğini belirtti. Plan çizim teknikleri hatalı olduğunu da vurgulayan Topçu, planla ilgili tespit ettikleri eksiklikleri şöyle anlattı:

“Askıda olan plan paftasını incelediğimizde plan yapım tekniklerine uyulmadığı tespit edilmiştir. Askı panosunda ilana çıkarılan plan ile resmi internet sitesinde ilan edilen plan arasında ciddi farklar olduğu görülmüştür” 

ÇEVRE VE BÖLGE ÇELİŞİYOR

Topçu, Ankara Bölge Planı ile Ankara İli Çevre Düzeni Planlarının birbiriyle çelişkili olduğunu ifade ederek, “İki planın da aynı ölçekleri ele almaları sebebiyle iki planın kullandıkları verilerde, bu verilerle ortaya koyduğu öngörülerde çakışmalar olmuştur. Bu çelişkiler ışığında sağlıklı bir mekânsal stratejinin uygulanabilmesi olanaklı görünmemektedir” dedi.

Topçu, belediyenin açıkladığı planın sakıncalarını da açıkladı:

“Tarım alanlarının nasıl korunacağına dair somut öneriler bulunmamakta, ulaşım sistemi önerilen yeni çevre yolları ve otoyollarla yoğun karayolu ulaşımı temelinde çözümlenmekte, sanayi alanları için uygun olmayan yer seçim kararları verilmekte, hatalı veriler ışığında stratejik kararlar verilmektedir.

Tüm bu açıklamalar ışığında hukuka ve bilime aykırı olarak onaylanmış olan bu planı yargıya taşımış bulunmaktayız. Kentimize sahip çıkma görevimizle bilimsel ve teknik tüm çalışmaların eksiksiz yapıldığı, katılımcı sürecin işletildiği, usulüne uygun bir biçimde tüm Ankara halkının değerlendirmelerine sunulan, Ankara’nın geleceğine yön verebilecek bir Çevre Düzeni Planı yapılana kadar mücadele edeceğiz.” (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net