Ensesti bildirmeyen aile üyesine dava yok

Ensesti bildirmeyen aile üyesine dava yok

Yeni yargı paketinde ensest suçunu bildirmeyen aile üyelerine verilen ceza kaldırıldı. Ensestte suçu bildirmeyen aile üyesine dava yok.Bingöl’ün Genç ilçesinde erkek çocuklarının kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu bildiği halde bu suçu ihbar etmeyen anne hakkında dava açılmıştı. Davaya bak

Yeni yargı paketinde ensest suçunu bildirmeyen aile üyelerine verilen ceza kaldırıldı. Ensestte suçu bildirmeyen aile üyesine dava yok.

Bingöl’ün Genç ilçesinde erkek çocuklarının kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu bildiği halde bu suçu ihbar etmeyen anne hakkında dava açılmıştı. Davaya bakan Genç Asliye Ceza Mahkemesi de Anayasada “Kimse yakınlarını suçlayan beyanda bulunmaya zorlanamaz” hükmü uyarınca suçu bildirmeme cezasını düzenleyen TCK’nın 278.maddesini Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Yüksek Mahkeme yakınların suçu bildirmemesi yönünden düzenlemeyi iptal etmişti. Anne hakkında açılan dava düşmüştü. Adalet Bakanlığı da Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda bu maddede değişiklik yaptı. 3. Yargı paketi ile Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen ve daha sonra Cumhurbaşkanın onaylamasıyla dün yürürlüğe giren yeni düzenleme ile TCK’daki “suçu bildirmeme” cezasından anne, baba ve kardeş gibi yakın akrabalar istisna tutuldu. (ANKARA)

www.evrensel.net