Hekimler ve akademisyenler sahnede

Hekimler ve akademisyenler sahnede

İstanbul Tabip Odası,KHK ile ihraç edilmelere ilişkin, ihraç edilen akademisyenlerin oluşturduğu bir okuma tiyatrosu sahneliyor.

İstanbul Tabip Odası, “barış talebinde ısrar ettikleri için akademiden ve kamudan ihraç edilenlerle dayanışmak ve bu sorunu görünür kılmak üzere oyuncuların büyük çoğunluğunu ihraç edilen akademisyenlerin oluşturduğu bir okuma tiyatrosu sahneliyor. OHAL'in arkasına saklananlara ve bir gece ansızın yayınladıkları Kanun Hükmünde Kararnamelere güvenenlere yanıt, bu kez sokaktan değil tiyatro sahnesinden veriliyor”  diyerek hekimler ve kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen akademisyenler ile Dostoyevski'den Türkçe’ye uyarlanan “Timsah” oyununu sahneleyecek. 27 Mayıs saat 20:00’da Şişli Kent Salonu’nda Orhan Alkaya’nın yönetiminde oynanacak oyunu, Haldun Taner, 1960 darbesinden sonra üniversitelerden ihraç edilen ve tarihe “147’ler” olarak geçen akademisyenlerin durumunu ve bürokrasinin engellemelerini hicvetmek için uyarlamaya çalışmış fakat oyun için bir sahne bulamamıştı. 

Oyunda rol ve görev alan akademisyenler ise şöyle: Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr Özdemir Aktan, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Zelal Ekinci, Prof. Dr. Rukiye Eker, Prof. Dr. Taner Gören, Yrd. Doç. Özgür Müftüoğlu, Dr. Melahat Cengiz, (TBB Yönetim Kurulu Üyesi), Uz. Dr. Nazmi Algan, Uz. Dr Samet Mengüç (TTB Genel Sekreteri), Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. İncilay Erdoğan, Dr. Haydar Durak ve hemşire Özlem Özkan. (KÜLTÜR SERVİSİ)

www.evrensel.net