Cezaevinde gazete yasağına gelen tazminata itiraz reddedildi

Cezaevinde gazete yasağına gelen tazminata itiraz reddedildi

Bandırma M Tipi Cezaevinde kalan ve kendisine Evrensel Gazetesi verilmediği için açtığı 300 liralık tazminat davasını kazanan Canan: Yasak sürüyor.

‘300 liralık tazminat kararı bile 
cezaevlerinde suç işlediğini kanıtlıyor’

Volkan PEKAL
Adana

Bandırma M tipi Cezaevinde kaldığı 2007 yılında cezaevi yönetimi tarafından Evrensel Gazetesi'nin kendisine verilmemesi nedeniyle dava açan Tahir Canan’ın, 300 liralık tazminata hükmedilmesine yaptığı itiraz reddedildi. Canan’ın AİHM başvurusu sonrası AİHM dosyayı Türkiye’de kurulan İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na göndermiş, komisyon  “ifade özgürlüğü ihlal edildiği” gerekçesi ile Canan’a 300 lira tazminat ödenmesine karar vermişti. Gazetemize konuşan Tahir Canan da, cezaevlerinde kitap, gazete ve dergi yasaklarının hala sürdüğünü söyleyerek, “Adalet Bakanlığı’nın bu tutumu anlaşılmaz. Komisyon aslında verdiği tazminat kararıyla suç işlendiğini kabul ediyor. Ama diğer yandan da aynı hukuksuz uygulamaları devam ettiriyorlar” dedi. 

Konuyu gazetemize değerlendiren Canan’ın avukatı Sevil Aracı, 300 liralık tazminat miktarının yetersiz olduğunu, müvekkilinin haberleşme, etkili bir hukuk yoluna başvurma haklarının da engellendiğini ve ayrımcılığa uğradığını söyledi. Başvurunun bu maddeler yönünden de değerlendirilmesi gerektiğini, mahkemenin duruşma yapmadan bu kararı verdiğini kaydeden Aracı, dosyayı AİHM’e kadar götüreceklerini ifade etti.

Azadiya Welat Gazetesi’nin cezaevine sokulmamasıyla ilgili AİHM’in, AİHS’nin ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10’uncu maddesinin ihlal edildiği kanaatine vararak Türkiye’yi mahkum ettiğini hatırlatan Sevil Aracı, kararla Türkiye’nin, başvurucu her bir tutukluya 300 avro manevi, 500 avro da mahkeme gideri karşılığında ödeme yapmasına karar verildiğini söyledi.  Bu kararın Canan için emsal niteliğinde olduğunu dile getiren Aracı, “Ancak müvekkile belirlenen tazminat bu miktarların oldukça altındadır. Üstelik mahkeme masraflarına dair de bir karar verilmemiştir. Bu nedenle de karar hatalıdır” dedi.  

www.evrensel.net