Başbakan'a ÇAYKUR sorusu: Varlık Fonu’na neden devredildi?

Başbakan'a ÇAYKUR sorusu: Varlık Fonu’na neden devredildi?

CHP istanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu Başbakan'a sordu: ÇAYKUR Varlık Fonu’na neden devredildi?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ÇAYKUR’un Varlık Fonu’na devredilmesine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.  

Önergede “ÇAYKUR’un varlık fonuna devri ile birlikte TBMM’nin bu kuruluş üzerindeki denetleme yetkisi ortadan kaldırılmış, Varlık Fonu eliyle yapılacak bütün işlemlerin tam bir keyfilik içerisinde yapılmasının önü açılmıştır” diyen Bekaroğlu, “Bu anlamda 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları ve finansman sağlanması başlıklı 4. maddesinde belirtilenler, fon işletimine geçen ÇAYKUR’un başına gelebilecekler konusunda önemli işaretler vermektedir. Özellikle maddenin ‘finansman sağlanırken Türkiye Varlık Fonu portföyü üzerinde teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis edilebilir’ konulu 3. fıkrası ÇAYKUR gibi önemli bir kuruluşun rehin ve ipotek gösterilerek çeşitli varlıklarının haczedilme ihtimaline işaret etmektedir” ifadelerine yer verdi. 

ÇAYKUR’un Varlık Fonu’na devrinin ardından basına da yansıyan ‘ÇAYKUR’un satıldığı, borç karşılığı teminat gösterildiği’ yönündeki iddiaları hatırlatan Bekaroğlu, “Çay tarımından geçimini sağlayan insanları kaygılandıran bu iddialarla ilgili ne yazık ki gerekli ve tatmin edici bir açıklama henüz yapılmamıştır” dedi. 

24 Nisan 2017 tarihinde BİMER’e bilgi edinme başvurusunda bulunduğunu, başvuruda ÇAYKUR’un Katarlılardan alınan 650 milyon dolar borç karşılığında teminat gösterildiği iddialarını sorduğunu belirterek, 15 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kendisine “Türkiye Varlık Fonu tarafından varlıkların teminat gösterilmesi yönünde alınmış bir karar bulunmamaktadır” yanıtı verildiğini söyledi. “Maalesef verilen bu cevap da kamuoyunda oluşan endişeleri gidermekten oldukça uzaktır” diyen Bekaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’a şu soruları yöneltti; 

- Söz konusu yanıtın çerçevesinde, 6741 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen “Finansman sağlanırken Türkiye Varlık Fonu portföyü üzerinde teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis edilebilir” hususunda ÇAYKUR için işlem yapılmayacağı, yani yanıtınız ÇAYKUR’un hiçbir şekilde satılmayacağı, teminat, ipotek, rehin ve kefalet gösterilmeyeceği anlamına mı gelmektedir?
- Eğer ÇAYKUR teminat gösterilmeyecekse Varlık Fonu’na neden devredilmiştir?
- 6741 sayılı Kanun’un 1. maddesinde “Bu Kanunun amacı sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin (Şirket) kurulması, yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir” olarak belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda ÇAYKUR’u nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? (Rize/EVRENSEL)

www.evrensel.net