PDR’ciler angarya yönetmeliğine tepki gösterdi 

PDR’ciler angarya yönetmeliğine tepki gösterdi 

Türk PDR Derneği Adana Şubesi, Rehberlik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı’na ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Türk PDR Derneği Adana Şubesi, okullarda psikolojik rehberlik hizmeti veren öğretmenlerin çalışma şekillerine ilişkin değişiklikler içeren Rehberlik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı’na ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Ç.Ü. Eğitim Bilimleri Bölümü önünde gerçekleştirilen açıklamada PDR öğrencileri ve öğretim üyeleri yönetmelikle PDR'cilerin psikolojik danışmanlık işlevinden ve meslek etiğine dair ilkelerden uzaklaşarak angarya işler yüklenen öğretmenler haline getirilmek istenmesine tepki gösterdi.  İşi psikolojik rehberlik yapmak olan rehber öğretmenlere dayatılan sınavlara girme, nöbet yapma, özel eğitim denetleme kuruluna katılma gibi angarya uygulamalara tepki gösterilen öğrenciler ve öğretim üyeleri mesleklerine saygı gösterilmesini istedi.

ANGARYA MADDELERİ KABUL EDİLİR DEĞİL

Basın açıklamasını okuyan Türk PDR Derneği Şube Başkanı ve Öğretim üyesi Prof. Dr. Meral Atıcı, MEB’in hazırladığı taslak içerisinde yer alan maddelerin Anayasa, kamun ve yönetmeliklere aykırı olduğunu belirterek taslakta yer alan “nöbet tutuma”, etüt ve boş derslere girme”, “okul tarafından verilen ve PDR alanına uygun olmayan ek görevleri yapma”, çalışma saatlerinin artırılması gibi maddelerin kabul edilir olmadığını ifade etti. 

Mevcut yönetmelikteki “Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez” şeklindeki maddenin yeni yönetmelik taslağında yer almadığını ifade eden Atıcı, bunun psikolojik danışmanların asıl görevleri olan öğrenciye doğrudan ve dolaylı hizmetleri verilmesini engellediğini ifade etti. 

DANIŞMANLIK İÇİN İDAREDEN İZİN İSTENMESİ KABUL EDİLEMEZ

Yeni yönetmelikte rehberlik öğretmeninin tanımının “rehberlik işlerini yürüten personel” gibi genel bir tanımla açıklandığını ifade ede Atıcı, hangi bölümden alınacağının belli olmadığını belirterek bu alanda uzman olmayan bir bölümden birinin alınmasının sorunlara neden olacağını ifade etti. Taslağın uygulanması halinde bireysel ve grup danışma için idareden izin alma zorunluluğu getireceğini ifade eden Atıcı, bunun temel ilkelerden gizlilik ve gönüllülük, bireysel hak ve özgürlüklere saygı ilkesine aykırılık taşıdığını belirterek “Bu yardım olmaktan çıkar ve ekstra problemlere neden olur” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2017 15:52
www.evrensel.net
ETİKETLER AdanaPDR