'Suriyeli hekimler ucuz iş gücüne dahil ediliyor '

'Suriyeli hekimler ucuz iş gücüne dahil ediliyor '

Suriyeli hekimlerin istihdamına yönelik talimat verildi ama SES bu adımı Suriyeli hekimleri ucuz iş gücüne dahil etmek olarak yorumluyor.

Sağlık Bakanlığı, Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine gönderdiği yazıda, Suriyeli uzman hekimlerin hastanelerde eğitilmeleri ardından istihdam edilmesine dönük talimat verdi. SES Yöneticisi Filiz Çelebi ise bu talimatın Suriyeli hekimleri ucuz iş gücü olarak kullanılacağı anlamına geldiğini söyledi. 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine gönderdiği yazıda, Suriye’deki savaştan kaçarak ülkeye yerleşen sağlık çalışanlarının hastanede eğitim almalarının sağlanması talimatı verdi. Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinlerine dair Suriyelilerin istihdam edilmesine izin verildiği ve bu kapsamda bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde çalıştırılması planlanan uzman hekimler için eğitim planı hazırlanması gerektiği bilgisinin yer aldığı yazıda, “Bu bağlamda hazırlanmış olan ve ekte gönderilen destek ve idari hizmetler kurum başkan yardımcılığının yazısında ayrıntılı anlatılan eğitim planı ve değerlendirme raporu ile makam oluru doğrultusunda Suriyeli uzman hekimlerin hastanenizde ivedilikle eğitim almalarının sağlanması ve alacakları eğitimleri verecek olan eğitim sorumlularını belirlenerek 04/05/2017 tarihine kadar genel sekreterliğimize bildirilmesi hususunda; gereğini rica ederim” denildi.

ÇELEBİ: İYİ NİYETLİ DEĞİL

SES Mersin Şube Yöneticisi Filiz Çelebi, eğitim programının iyi niyetle yapılmadığına dikkat çekti. Suriyeli hekimlerin ucuz iş gücü olarak kullanılacağına işaret eden Çelebi, eğitim programlarının da asimilasyon politikalarının parçası olduğunu kaydetti.  Daha önce Suriyelilere vatandaşlık verilmesi tartışmalarının olduğunu da hatırlatan Çelebi, verilecek eğitimlerin tamamen “Türkleştirme” amaçlı olduğunu dile getirdi. SES olarak ana dilde sağlık hizmetine karşı olmadıklarını, ancak bunun birine verilip diğerine verilmemesine karşı olduklarını söyleyen Çelebi, “Yıllarca Kürt kadınları Türkçe bilmedikleri için sağlık hizmetlerinden yararlanamadı. Halen de birçok hak ihlali yaşanıyor bu anlamda. Bazı hastanelerde Türkçe bilmeyen Kürt yurttaşlar hastaneden kovulabiliyor. Madem devlet böyle bir uygulama yapıyor, devlet hastanelerinde çalışan onlarca sağlık çalışanına başta Kürtçe olmak üzere diğer dillerde eğitim versin. Bu olursa uygulanan program gerçekten desteklenebilir” şeklinde konuştu. (Mersin/DİHABER)

www.evrensel.net