6 ayda en az 366 işçi öldü

6 ayda en az 366 işçi öldü

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2012 yılının ilk altı ayında yaşanan iş cinayetlerinde en az 366 işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin yeteri kadar alınmaması, ilgili devlet kurumlarının denetim yapmaması yine işçi canına mal oluyor.İstanbul İşçi Sa

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin bilgilerine göre, son altı ayda yaşamını yitiren işçi sayısı en az 366’ya ulaştı. İş cinayetleri en çok inşaat sektöründe meydana geldi. Meclis, yazın gelmesi ile beraber, çoğunluğunu Kürt işçilerin oluşturduğu mevsimlik işçilerin taşındığı araçların kaza yapması ile iş cinayetinde hayatını kaybeden mevsimlik tarım işçi sayısının arttığını belirtti. Bu sektörleri, enerji ve maden sektörleri izlerken Diyarbakır ve İstanbul’da iş kazalarının artması dikkat çekiyor.

OCAK AYINDA 62 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin bilgilerine göre, Ocak ayında tespit edilen rakamlara göre en az 62 işçi yaşamını yitirirken, bu iş kazalarında 6 kişi İstanbul’da, 5’er kişi ise Antalya, Balıkesir ve Konya’da hayatını kaybetti. İzmir, Maraş ve Kırıkkale’de yaşanan iş kazalarında ise 4’er işçi hayatını kaybetti. Diyarbakır’dan İstanbul’a çalışmak için gelen 5 genç işçi ise, yangında zehirlenerek ve yanarak hayatlarını kaybetti. Ocak ayında sadece bina ve yol inşaatlarında çalışan 15 işçi hayatını kaybetti. Diğer yandan iş kazalarının daha az görüldüğü varsayılan büro/eğitim/sinema işkolunda ise 9 işçi yaşamını yitirdi. Balıkesir’de 4 inşaat işçisi ve Konya’da bir eğitim kurumunda çalışan 4 aşçı servis kazaları sonucu hayatını kaybetti. Yine son dönemde en çok bilinen meslek hastalığı olan kot kumlama işçilerinin maruz kaldığı silikozis hastalığından dolayı bir işçi daha Ocak ayında yaşamını yitirdi.

ŞUBAT AYINDA 42 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Şubat ayında en az 42 işçi hayatını kaybetti. Bu ayda iş kazaları en çok Adana, İstanbul, İzmir ve Hatay’da yaşandı. 24 Şubatta Adana Kozan’da yapılan Gökdere Köprü Barajı inşaatında meydana gelen patlama sonucu sulara kapılan 10 işçi hayatını kaybetmişti.

MART AYINDA 59 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mart ayında ise en az 59 işçi hayatını kaybetti. Bu ayda en fazla iş kazası inşaat sektöründe yaşandı. 11 Martta İstanbul Esenyurt’ta bir inşaatın şantiyesinde çadırlarda kalmak zorunda bırakılan 11 inşaat işçisi çıkan yangında yaşamını yitirmişti. Mart ayında iş cinayetleri en çok 19’u İstanbul’da, 4’er ölüm Antep ve Kocaeli’nde, 3’er ölüm ise Denizli ve Muğla’da yaşandı. Yaşanan iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin çoğu göçmen inşaat işçileri oldu.

NİSAN AYINDA 75 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk altı ay içerisinde en fazla işçi ölümü Nisan ayında gerçekleşti. Nisan ayında en az 75 işçi hayatını kaybetti. İş cinayetleri en çok, inşaat sektöründe, maden, enerji ve inşaat sektörlerinde yaşandı. Hayatını kaybeden işçilerden 20’sinin inşaat, 12’sinin maden, 10’unun ise enerji sektöründe çalıştığı gözlenirken, haberleşme, sinema gibi ölümlerin az yaşandığı alanlarda da iş cinayetleri görülmesi dikkat çekti.

MAYIS AYI RAKAMI 69

Mayıs ayında da işçi ölümlerinin en çok Diyarbakır ve İstanbul’da yaşandığını ortaya koyan verilere göre, en az 69 işçi hayatını kaybetti. Diyarbakır ve İstanbul’da 8’er işçi, İzmir’de 7 işçi, Giresun’da 4 işçi, Adana, Antep, Kayseri, Mersin ve Sivas’ta ise 3’er işçi yaşamını yitirdi. 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma gününde ise set işçilerinin güvensiz koşulları nedeniyle Selin Erdem yaşamını yitirdi.

HAZİRANDA 59 İŞÇİ ÖLDÜ

Haziran ayında ise iş kazalarında en az 59 işçi hayatını kaybederken işçiler en çok inşaat ve mevsimlik tarım sektöründe yaşamını yitirdi. Haziran ayında iş kazaları en çok, Eskişehir, Manisa ve İstanbul’da yaşandı. Eskişehir ve Manisa’da 6’şar işçi, İstanbul’da 4 işçi; Ankara’da ve Bursa’da 3’er işçi hayatlarını kaybetti. (İstanbul/EVRENSEL)


BU YASA İŞ KAZALARINI ENGELLEMEZ

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun iş cinayetleri ve meslek hastalıklarını önlemeyeceğini bildirdi.

Maden Mühendisleri Odası yaptığı açıklamada, yasanın çok tehlikeli işlerde 1 yıl, az tehlikeli işlerde ise 2 yıl sonra yürürlüğe girecek olmasını eleştirdi. İş kazalarının, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmaması nedeniyle olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, “İş kazalarının asıl nedeni neoliberal politikaların alt başlıkları olan özelleştirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma, kuralsızlaştırma ve denetimsizleştirmedir” denildi. Açıklamada, yasanın iş cinayetlerini önleyecek çözüm önerileri ortaya koymadığı, aksine “yasak savan” bir üsluba sahip olduğu kaydedildi. Yasa şöyle eleştirildi: “Yasa bütüncül bir politikanın parçası değil. Uygulanabilmesi için gereken kurumsal destek de verilmemiş. Hatta yasa, şu anda uygulanmakta olan mevzuat ve yargı içtihatlarının gerisindedir. Yasadaki kavramlar, Bakanlığın keyfiyeti ile çıkarılacak yönetmeliklere havale edilmiştir”.

ANAYASAL DENETİM ARTIK YOK

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın denetim yapma zorunluluğunu da ortadan kaldırdığı bildirilen açıklamada, Bakanlığın böylece iş kazalarında sorumlu olmaktan çıkarıldığı dile getirildi. Sorumluluğun iş güvenliği uzmanlarına ve işçilere yüklendiği kaydedilen açıklamada, “hiçbir yetkisi olmayan işçi sağlığı uzmanları işverene karşı sorumlu olacaktır. Güvencesiz çalışan ve adına iş güvenliği uzmanı denilen ama aslında kiralık bir işçinin, işyerinde koruyucu önlemler alınması için işveren üzerinde kendiliğinden etkili bir güce sahip olması düşünülemez” görüşü bildirildi.

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSE YIKILDI

Yasanın işverenin sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırdığını ve tüm sorumluluğun güvencesiz çalışan işçiye ve mühendise yıkıldığı kaydedilen açıklamada, “Önümüzdeki dönem, korkarız ki çok daha ciddi acıların yaşanacağı ve kayıpların devam edeceği bir dönem olacaktır. Yaşanacak iş kazalarının ve cezaevlerine girecek olan mühendislerin sorumluluğu, işverenler ve gerçek sorunu görmemezlikten gelerek yasanın bu haliyle çıkmasını sağlayan hükümet yetkilileri ve yasayı hazırlayan bürokratları olacaktır” denildi. (Ankara/EVRENSEL)


MMO: İŞYERİ HEKİMİNİN KONUMU BELİRSİZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar da, yasada işyeri hekiminin ücretinin kim tarafından verileceği, mesleki bağımsızlığının belirsiz olduğunu kaydetti.
Çakar, “Mesleki bağımsızlık ve iş güvencesi  koşulları bulunmayışı konunun, azami kâr amaçlı piyasanın insafsız işleyişine terk edilmesi ve meslektaşlarımızın mağduriyeti sonucunu yaratacaktır” görüşünü bildirdi.

www.evrensel.net