Soma katliamının yıl dönümü: ‘Asıl sorumlular hesap versin

Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği katliamın 3. yılında DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla İstanbul'da bir anma gerçekleşti.

Soma madenci katliamının 3. yıl dönümünde Taksim Tünel'de bir araya gelen DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul Koordinasyon Kurulu, TTB İstanbul Tabip Odası üyeleri ile siyasi parti temsilcileri katliamın asıl sorumlularının yargılamasını istedi. 

"Somayı unutma unutturma" sloganının sık sık atıldığı ortak açıklamada konuşmayı kurumlar adına DİSK Genel-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Adil Çifçi yaptı. İş cinayetlerini kader ve fıtrat olarak değerlendiren anlayış son bulmadan bu ve benzeri, adeta geliyorum, diyen faciaları engellemenin mümkün olmadığına dikkat çeken Çiftçi, “Soma'da yaşanan kaza değil cinayettir. 301 maden işçisinin ölümü kader değil katliamdır. Soma davasının başından beri takipçisiyiz ve dava gerçek sorumluların açığa çıkarılması için sonuna kadar takipçisi olacağız. Ne yazık ki böylesi büyük bir facianın ardından sorumluların görünen bir kısmının yargılandığı Soma davası bu haliyle kamuoyunu tatmin edecek bir tablo çizmemektedir. Soma faciası sonrası tepkileri azaltmak için her zaman olduğu gibi suçlu ve kurban arama süreci başlamıştır. Kazanın akabinde Başsavcının ‘Gözaltına alacağımız herkes işçilerle birlikte öldü’ beyanı ile ölen mühendisleri işaret etmiş olması, sistemin yaratmış olduğu bu facianın sadece bir kaç mühendise yüklenerek çözümlenmek istenilmesi ve sistemden kaynaklı sorunların örtülmek istenilmesinden kaynaklanmaktadır. 15 Temmuz sonrasında ortaya atılan ‘Sabotaj’ iddiaları ise insan aklı ile açıkça alay etmektedir. Dava sürecinin bulanıklaştırılması için yapılan girişimler gerçek faillerden hesap sorulmasının önüne geçmek ve katliamın asıl sorumlularının bulunmasını engellemektir" diye konuştu.

'TEK SORUMLU ŞİRKET DEĞİL'

Katliamda tüm sorumluluğun yapılan tüm uyarılara rağmen üretimi artırmak için tüm normları hiçe sayan şirkette olmadığını hatırlatan Çifçi şöyle devam etti: “Soma Kömür İşletmeleri A.Ş, TAKİ, MİGEM, ETKB, ÇSGB ve hükümet yaşanan tüm maden facialarında olduğu gibi sorumludurlar ve hesap vermelidirler. Türkiye'de özellikle AKP iktidarı dönemde uygulanan politikalarla üretim; teknik bilgi ve alt yapı olarak yetersiz, deneyimi ve deneyimli uzmanı bulunmayan kişi ile şirketlere bırakılmıştır. Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması iş cinayetlerinin Soma’da olduğu gibi katliama dönüşmesine neden olmuştur. Ülkemizde madenlerde işçiler her geçen gün daha çok iş cinayetine kurban gidiyor. Soma’dan bugüne değişen bir şey yok, bizlerin de öfkesi ve acısı çok taze. Çünkü esas sorumlular hesap vermekten kaçınmaktadır. Sorumlular hesap vermeden, babalarını, eşlerini, kardeşlerini, evlatlarını kaybedenlerin yüreğini soğutacak somut adımlar atılmadan bizlerin öfkesi dinmeyecek, yüreği soğumayacaktır. 
Açıklama da Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Sekreteri Mehmet Makar, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç, KESK istanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ata Esen, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik de asıl sorumlulara dikkat çeken birer konuşma yaptılar. (İstanbul/EVRENSEL)
 

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2017 16:29
www.evrensel.net