'Tükenmişlik sendromu yaşıyoruz!'

'Tükenmişlik sendromu yaşıyoruz!'

SES Mersin Şubesi üyesi hemşire ve ebeler Hemşirelik Haftası nedeniyle yaptıkları açıklamada taleplerini dile getirdi.

Mersinli ebe ve hemşireler artan iş yükünden, mobingden, ensek ve kuralsız çalışmadan şikayetçi oldu. Ebe ve hemşireler, depresyon, anksiyete bozukluğu, tükenmişlik sendromu ve bedensel sağlık sorunları ile yüz yüze kaldıklarını söyledi.

Mersin Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nda (SES) örgütlü ebe ve hemşireler, Hemşirelik ve Ebelik Haftası’nda sorun ve taleplerini dile getirdi. SES şube binasında gerçekleştirilen açıklamada, ebe ve hemşirelerin sorunun kadın sorunuyla iç içe olduğu vurgulandı. Neoliberal politikaların uzantısı olarak, sağlıkta dönüşümün getirdiği sorunlardan şikâyet eden ebe ve hemşireler, “Sağlıkta dönüşüm, bize iş yükü, angarya çalışma, daha fazla nöbet, mobing, esnek ve kuralsız çalışma, performans sistemi ve ücrette adaletsizlikten başka bir şey getirmemiştir” ifadelerine kullandı.

‘GÜVENSİZ, GÜVENCESİZ ORTAMDA ÇALIŞIYORUZ’

Ebe ve hemşireler adına açıklama yapan SES Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Çelebi, sağlık alanında en fazla şiddet gören ve tacize uğrayan çalışanların ebe ve hemşireler olduğunu söyledi. Dışarından gelen tehlikelerin yanı sıra, çalışırken de iş güvenliklerinin olmadığını sözlerine ekleyen Çelebi, “Taşeron sistem nedeniyle sürekli güvenlik, temizlik ve personeli değişmekte, hangi kritere göre işe alındıklarını bilmediğimiz, ekip olamadığımız güvensiz bir ortamda çalışıyoruz. Bu nedenle taşeron sistemde çalışan arkadaşlarımıza da kadro verilmesini istiyoruz. Ebe ve hemşireler olarak depresyon, anksiyete bozuklukları, tükenmişlik sendromu ve bedensel sağlık sorunları ile yüz yüzeyiz” diye konuştu.

Ebe ve hemşirelerin taleplerini sıralayan Çelebi şunları söyledi: “Hemşirelik mesleği ağır ve tehlikeli işler kapmasına alınmalı ve fiili hizmet süresi zammından adil bir şekilde faydalandırılmalıdır. İş yerlerinde, şiddet ve tacize karşı önleyici uygulamalar yaygınlaştırılmalı, güvenceli çalışma koşulları oluşturulmalıdır. Hemşireler angarya ile yüz yüze bırakılmamalıdır. Performans uygulamalarına son verilmelidir. Torpil değil liyakate göre görev dağılımı yapılmalıdır. Çalışma hayatının 25 yılından sonra nöbet tutturulmamalıdır. Her iş yerinde 24 saat açık kreşler olmalıdır. İş sağlığı güvenliği kuralları bina güvenliği ile değil çalışanın sağlığı ile ilgilenmelidir. Mobing ve baskılar son bulmalı, uygulayıcılara somut yaptırımlarda bululmalıdır. Toplam kalite yönetimi uygulamaları ebe ve hemşireler üzerinde yük olmaktan çıkarılmalıdır.” (Mersin/EVRENSEL)
 

www.evrensel.net