‘İhraçlar hastalıklar karşısında toplumu dirençsiz bıraktı’

‘İhraçlar hastalıklar karşısında toplumu dirençsiz bıraktı’

SES Diyarbakır Şubesi 12 Mayıs Hemşireler Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada Gülmen ve Özakça için çağrı yapılarak hukuksuz ihraçlar eleştirildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet  Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi 12 Mayıs Hemşireler Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklama öncesi Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevinin 65. gündür devam ettiği belirtilerek ciddi sağlık sorunlarının yaşanacağı kritik bir süreçte oldukları vurgulandı. Kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıldı.

Hemşireler Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada, sağlık alanında şiddete en fazla hemşirelerin maruz kaldığı, çalışma koşullarının sadece sağlık çalışanlarını değil hastaları da etkilediği ifade edildi.

‘İHRAÇ EDİLENLERİN 52’Sİ HEMŞİRE’

Açıklamayı yapan SES şube sekreteri Mehmet Nur Ulus, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde ve sürekliliğinin sağlanmasında oldukça önemli bir yeri olan hemşirelerin sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi ve sağlık sisteminin bu dönüşüme paralel olarak yapılandırılması nedeniyle önemli sorunlar yaşadıklarını kaydetti.

Ulus, “Kamu hastaneleri, her yıl artan hasta sayısına karşın yetersiz hemşire kadrosu nedeniyle ihtiyacı karşılayamamaktadır. Türkiye’de çalışan hemşireler olarak bizler AB ülkelerine göre 4 kat daha yoğun iş yükü ile karşı karşıyayız. Bu yoğun iş gücünün yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yürürlüğe konulan OHAL ve meclisi bypass ederek çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnameler ile binlerce hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının kamudan ihraç edilmesi ise psikolojik olarak mesleğimizi yapamaz hale getirmiştir.

Diyarbakır da 124 üyemiz ihraç edilmiş bunların arasında 52 arkadaşımız hemşire ve ebedir. Bu arkadaşlarımız haksız, hukuksuz ve hiçbir sorgu yapılmadan işlerinden edilmiştir.AKP iktidarının  bu uygulamaları toplumu hastalıklara karşı dirençsiz bırakmıştır.” şeklinde konuştu.

‘ŞİDDETE EN FAZLA HEMŞİRELER MARUZ KALIYOR'

"Sağlık alanında şiddete en fazla biz hemşireler maruz kalıyoruz" diyen Ulus sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışırken maruz kaldığımız risklere karşı güvenli çalışma koşulları oluşturulmalı, hemşirelik mesleği ağır ve tehlikeli işler kapsamına alınarak, fiili hizmet süresi zammından tüm hemşireler adil biçimde yararlanmalıdır.

İşyerlerinde şiddet ve tacize yönelik önleyici uygulamalar yaygınlaştırılmalı, kadro ve unvan durumuna bakılmaksızın tüm çalışanlara hukuki yardım verilmelidir.

Performansa göre ücretlendirme değil, çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek düzeyde ücret ödenmelidir. Bizler, gece gündüz demeden günün 24 saati insanların mutluluğu için hizmet üreten sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak dün siyasi iktidarın halkın sağlığını tehlikeye atacak uygulamalarına bir bütün olarak nasıl 'hayır' demişsek bugünde kendi sağlığımız, geleceğimiz ve iş güvencemiz için bu kölece çalışma koşullarına ve haksız hukuksuz ihraçlara 'hayır' diyoruz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

www.evrensel.net