Gıda-İş’in ‘Varlık Fonu’ paneline OHAL engeli

Gıda-İş’in ‘Varlık Fonu’ paneline OHAL engeli

Gıda-İş Sendikası tarafından Artvin Hopa’da gerçekleştirilecek 'Varlık Fonu' paneli, Hopa Kaymakamlığınca keyfi olarak engellendi.

DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası tarafından Hopa’da gerçekleştirilecek “Varlık Fonu” paneli, Hopa Kaymakamlığı tarafından keyfi olarak engellendi. Gıda-İş, kaymakamın OHAL’in baskıcı uygulamalarına dayanarak engellediğini bildirdi. ÇAYKUR’un yabancı sermayeye satılma tehlikesine işaret eden Gıda-İş, işçileri, çay üreticilerini ve Karadeniz halkını Varlık Fonuna ve OHAL uygulamasına karşı birleşmeye ve mücadele etmeye çağırdı.

‘KAYMAKAMLIK NEDEN RAHATSIZ?’

Panel tarihinden 10 gün önce başvuru yapıldığını açıklayan Gıda-İş Sendikası, idari yönetim sürecin Hopa Kaymakamlığı tarafından uzatıldığını, son iki gün içinde yeni evraklar talep edilerek sürecin işlemez hale getirildiği bilgisini verdi. İdari yetkililere,“İdari yetkililer, Varlık Fonunun ÇAYKUR işçilerine ve çay üreticilerine etkisi konusunda yapılacak bilgilendirmeden neden rahatsız olmaktadır?” diye sorulan açıklamada, “Varlık Fonu hakkında bilgi sahibi olmak Karadeniz halkının en doğal hakkıdır. Çünkü bu fon; ÇAYKUR işçilerinin, çay üreticilerinin ve tüm Karadeniz halkının hayatını doğrudan ilgilendiren bir sorundur” denildi. 

ENGELLEME İŞÇİ VE EMEKÇİLERE

OHAL uygulamalarının tamamen amacından sapmış olduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Emekçilerin ve halkın geniş kesimlerinin zararına işleyen bir yönetim biçimi halini almıştır. Artık sendikalar, dernekler, demokratik kitle örgütleri kapalı salon toplantıları bile düzenleyemez hale getirilmiştir. En doğal demokratik haklardan olan toplantı özgürlüğü kısıtlanmaktadır. Tüm bu engellemeler, gün geçtikçe ağırlaşan çalışma ve yaşam koşullarına karşı bir araya gelip birleşme eğiliminde olan işçi ve emekçilerin önünü kesmeye yöneliktir” dedi. 

BİRLEŞME VE MÜCADELE

“Bu tarz keyfi engelleme ve keyfi tutumlar, sendikamızın Varlık Fonunun zararları konusunda üyelerini, ÇAYKUR işçilerini ve Çay üreticilerini bilgilendirmesinin önünü kesemeyecektir” diyen Gıda-İş açıklamasında, ÇAYKUR’un tamamının yada bir kısmının yabancı sermayeye satılabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, “İşçi ve emekçilerin zararına olan tüm uygulamaları teşhir etmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki ÇAYKUR özelleştirme kapsamında değildi. Ancak ÇAYKUR’un Varlık Fonuna devredilmesiyle birlikte fiilen özelleştirme kapsamına alınmış oldu. Türkiye Varlık Fonu, ÇAYKUR’un tamamını ya da bir kısmını yerli ya da yabancı sermayeye doğrudan satabilir. Ve özelleştirme; işsizlik, yoksulluk ve güvencesizlik demektir” denildi. Gıda-İş, ÇAYKUR işçilerini, çay üreticilerini ve Karadeniz halkını; işi, ekmeği, geleceği için Varlık Fonuna aynı zamanda OHAL uygulamasına karşı birleşmeye ve mücadele etmeye çağırdı.

DAHA ÖNCE DE ENGELLENMİŞTİ

Gıda-İş’in daha önce mevsimlik işçilere kadro talebiyle yapmış olduğu imza kampanyası başvurusu yine OHAL koşulları öne sürülerek engellenmişti. İşçi ve emekçileri bilgilendirecek olan bu tür toplantılar daha önce de başka illerde OHAL bahane edilerek yasaklanmış veya fiili olarak yapılamaz duruma getirilmişti. (Artvin/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2017 12:54
www.evrensel.net