‘İş yükü artarsa rehberlik aksar’

‘İş yükü artarsa rehberlik aksar’

Eğitim Sen'deki toplantıda bir araya gelen rehber öğretmenler 'İş yükü artarsa rehberlik aksar. Tasarıya karşı kamuoyu oluşturacağız' dedi.

Eğitim Sen'deki toplantıda bir araya gelen rehber öğretmen Milli Eğitim'in rehberlik yönetmeliğinde yapmak istedikleri değişikliklerle ilgili "İş yükü artarsa rehberlik aksar. Tasarıya karşı kamuoyu oluşturacağız" dediler. 

Milli Eğitim Bakanlığının, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nin içeriğini, rehberlik öğretmenlerinin aleyhine değiştirecek şekilde imza için Başbakanlığa gönderdi. Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği, ilçedeki okullarda görev yapan rehber öğretmenlerle birlikte yapılmak istenen değişikliği değerlendirdi. 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ORTADAN KALDIRILIYOR

Temsilcilik binasındaki toplantıda İlçe Temsilcisi Nuri Önder, tasarının kabul edilemeyeceğini belirterek "Yoksulluk, yozlaşma, mültecilik, göç gibi travmatik olgulardan doğrudan etkilenen aile ve öğrencilerin sayısı her geçen gün artarken rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin çok daha önem kazanıyor. Buna bağlı olarak daha fazla rehber öğretmen ataması yapılması gerekirken, alan dışı atamalara da kapı aralayan, psikolojik danışmayı ortadan kaldıran ve rehber öğretmenleri angarya çalışma ve iş yükü ile rehberlik yapamaz hale getiren bu tasarının kabul edilemez" dedi. 

‘ÖĞRENCİLER REHBERLİK SERVİSİNDEN UZAKLAŞIYOR’

Torbalı’da 32.779 öğrencinin ve 52 rehber öğretmenin bulunduğunu ve bir rehber öğretmene 628 öğrenci düştüğünü oysa yönetmelikte öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ilkokullarda 300, ortaokullarda 150 ve liselerde ise 500 olarak belirlendiğini belirten rehber öğretmenler, "Bu yönetmelik değişikliğini iyi niyetli bir girişim olarak görmüyoruz. Tüm ülkede bu yönetmeliğe karşı tepki var. Çünkü bugün ihtiyaç daha fazla atama yapılmasıdır. Oysa tasarı rehberlikten zaman çalarak rehber öğretmene nöbet ve diğer görevleri yüklemektedir. Var olan durumda bile rehber öğretmenin okul idarelerinin bir parçası gibi görülmesi bile öğrencilerin rehberlik servisinden uzaklaşmasına neden olmaktadır" dedi. 

‘CİNSEL İSTİSMAR REHBER ÖĞRETMEN TARAFINDAN ORTAYA ÇIKARILIYOR’

İş yüklerinin artmasının rehberlik hizmetini aksamasına sebep olacağını vurgulayan rehber öğretmenler şunları söyledi: "Bizim beklentimiz öğrencilerimizin bize güven duyabileceği, korkusuzca bize gelebileceği, bizi otorite figürü olarak görmeyeceği bağımsız bir ortamın sağlanması yönündedir. Çünkü rehberlikte öğrenci ve öğretmen arasında güven ilişkisi esastır ve bu ilişki korunmalıdır. Bugün cinsel istismar, şiddet, intihar eğilimi, ruhsal sorunlar gibi birçok kritik konu rehber öğretmenleri tarafından ortaya çıkarılmaktadır. Böyle bir gerçeklik ortada dururken hazırlanan tasarı ile böylesine önemli ve hassas bir görevi yerine getiren rehber öğretmenlerin boş derse girmesi, nöbet, etüt gibi yaptıkları iş ile çelişen görevler verilmesi, rehber öğretmenlerle öğrencileri arasındaki ilişkiyi, dolayısıyla rehberlik hizmetlerinin temel işlevini bozucu bir etki gösterecektir". 

'TASARIYI KARŞI KAMUOYU OLUŞTURACAĞIZ'

Rehberlik ve psikolojik danışmanlığın tüm eğitim ve öğretim faaliyetinin sağlıklı sürdürülebilmesi açısından öneminin bir kez daha tüm ailelere, öğrencilere ve öğretmenlere anlatılması ve tasarının geri çekilmesi için kamuoyu oluşturulması gerektiğini söyleyen rehber öğretmenler Türk PDR Derneği ile de ilişkilenerek çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ettiler.

'SENDİKALAR ORTAK TEPKİ VERMELİ'

Eğitim Sen İlçe Temsilcisi Nuri Önder, sendika olarak tüm ülke genelinde de tasarıya karşı tepki gösterdiklerini, bu tasarıyı, iş güvencesinin kaldırılmasından ve performans değerlendirmeleri uygulamasından, esnek ve kuralsız çalışma dayatmasından bağımsız görmediklerini ifade ederken, tüm sendikaların da bu saldırılar karşısındaki suskunluğu bozarak mutlaka tepki vermesi gerektiğine ve ortak mücadele etmenin saldırıları geri püskürtme noktasındaki önemine değindi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2017 12:01
www.evrensel.net