DÜŞÜNMEK LAZIM - 6 MAYIS 2017
Düşünmek Lazım'da felsefe sohbetimiz devam ediyor

Ahmet Arslan’la söyleşimizde bu hafta kendisinin Ankara’dan İzmir’e geldiği dönemi ve Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kuruluşunu konuşuyoruz.

Gıda Mühendisi, Arkeolog ve Öğretim Üyesi Ahmet Uhri’nin hazırlayıp sunduğu programımızda bu hafta Ahmet Arslan’ın Ankara’dan İzmir’e geldiği dönem ve Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kuruluşu anlatılıyor. 

Programda Arslan, felsefenin bağnazlıkla bir arada olamayacağını belirterek Philosophia’nın bilgelik sevgisi, bilgelik arayışı gibi bir anlamı olduğunu dile getiriyor. 

Felsefenin ruhunu temsil eden şeyin, bilgiye sahip olma değil bilgiyi arama olduğunu ifade eden Arslan, Sokrates’in "Bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğim" sözü ile Aristoteles’in bilgiyi sınıflandırması gibi konuları ele alıyor.

Lisans ve lisansüstü eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde yapan Ahmet Arslan, 1979'da Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde (o zamanki adı Sosyal Bilimler Fakültesi) Felsefe bölümünü kurdu.

Bu bölümden emekli olan Arslan; İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça biliyor. Arslan’ın, Osmanlı Kelam düşüncesi, Ortaçağ İslam Felsefesi ve İlkçağ Yunan Felsefesi alanlarında kitap ve makaleleri bulunuyor. Ayrıca çeşitli Batı dilleri ve Arapça'dan yaptığı çok sayıda çevirisi var. (Evrensel Web TV)

www.evrensel.net