Bireysel emeklilik Resmi Gazetede

Bireysel emeklilik Resmi Gazetede

BİREYSEL emeklilik sisteminde vergi indirimi sistemi yerine devlet katkısı getiren Bireysel Emeklilik Kanunu Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre bireysel emeklilik sisteminde katılımcı adına ödenen devlet katkı payı yüzde 25 olacak. Bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarının hak kazanılan kısımları, Veraset ve İntikal Vergisinden muaf tutulacak.

BİREYSEL emeklilik sisteminde vergi indirimi sistemi yerine devlet katkısı getiren Bireysel Emeklilik Kanunu Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre bireysel emeklilik sisteminde katılımcı adına ödenen devlet katkı payı yüzde 25 olacak. Bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarının hak kazanılan kısımları, Veraset ve İntikal Vergisinden muaf tutulacak. Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı, Gelir Vergisinden müstesna olacak.
İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin yüzde 15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacak biçimde ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net