11 Nisan 2017 16:58

1 günlük iş bırakma eylemine katılan 34 öğretmene ceza yağdı

Kars’ta Eğitim Sen’in 29 Aralık eylemi kapsamında 1 günlük iş bırakan 34 öğretmene ceza yağdı. 

1 günlük iş bırakma eylemine katılan 34 öğretmene ceza yağdı

Paylaş

Cansu PİŞKİN
İstanbul

Kars’ta Eğitim Sen’in, “Savaşa Hayır Barışı Savunacağız” ilkesiyle 29 Aralık 2015’te yaptığı 1 günlük iş bırakma eylemine katılan 34 öğretmene ceza üstüne ceza verildi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı, “izinsiz olarak göreve gelmedikleri” gerekçesiyle 34 öğretmenden 9’una 30’da 1 oranında maaş kesme, 25’ine 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması ve tamamına 2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesinden sonra sürgün cezası verdi. 

Kars merkez ve Kağızman ilçesinden Eğitim Sen’li 34 öğretmen, Cizre’deki sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlallerini protesto etmek amacıyla 29 Aralık 2015’te 1 günlük iş bırakma eylemi ve basın açıklaması yapmıştı. İş bırakma eyleminin ardından Kars Milli Eğitim Müdürlüğü’nce görevlendirilen müfettişler, öğretmenlerin ifadelerini almış ancak yapılan eylem sendikal faaliyet kapsamında olduğu için soruşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti. 

SÜRGÜN EDİLEN ÖĞRETMENLERDEN 5’İ KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

İlk soruşturmadan 5 ay sonra bu kez Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen 2 müfettiş, 34 öğretmenin yeniden ifadesini aldı. Bakanlığa bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı, müfettişlerin hazırladığı rapor neticesinde 34 öğretmene 1 gün izinsiz olarak göreve gelmedikleri gerekçesiyle ceza yağdırdı. Başkanlık, sendikal faaliyet kapsamında 1 günlük iş bırakma eylemi yapan 9 öğretmene 30’da 1 oranında maaş kesme cezası verirken, 25 öğretmene de eyleme ve basın açıklamasına katıldıkları için 1 yıl kademe durdurma cezası verdi. Ayrıca 34 öğretmenin tamamına için de, “kamu yararı ve hizmeti gereği 2016-2017 eğitim öğretim yılı ders kesiminden itibaren il dışına atamalarının yapılmasının uygun olacağı” yönünde karar verildi. 23 Mart tarihli karar 34 öğretmenden 5’ine 9 Nisan’da tebliğ edildi. Haklarında disiplin cezası ve idari ceza verilen öğretmenlerden 5’inin son KHK ile ihraç edildiği, 1’inin ise geçtiğimiz yıl emekli olduğu öğrenildi. Kararın tebliğ edildiği öğretmenler yürütmenin durdurulması için hukuki süreci başlatacak.

‘EYLEM SENDİKAL FAALİYET KAPSAMINDA’ 

Öte yandan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, Eğitim Sen’in 29 Aralık 2015’teki 1 günlük iş bırakma eylemine katılan öğretmenin Konya’dan Eskişehir’e atanmasına ilişkin verilen kararın durdurulmasına hükmetmişti. Mahkeme atama kararını şu ifadeleri kullanarak durdurmuştu: Konya ili Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesinde öğretmen olarak görev yapan davacının, üyesi bulunduğu Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının, “Savaşa Hayır Barışı Savunacağız" ilkesiyle 29.12.2015 tarihinde bir günlük hizmet üretmeme kararı aldığı, davacının da sendika kararı uyarınca anılan tarihte görevine gitmediğinden dolayı hakkında yapılan soruşturma sonucunda, disiplin yönünden 657 sayılı Yasanın 125. maddesinin C bendinin (b) fıkrası uyarınca görevine izinsiz olarak gitmemek suretiyle eğitim öğretim faaliyetlerini engelleyici tutum içerisine girdiği iddiasının subuta erdiği gerekçesiyle 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ve idari yönden de Konya ili dışında durumuna uygun ve ihtiyaç bulunan bir eğitim kurumuna atanması yönünde getirilen teklif üzerine dava konusu işlemle Eskişehir ili Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesine öğretmen olarak atamasının yapıldığı, bu işleminin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacının, üyesi olduğu sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleştirdiği bir gün göreve gelmeme eyleminin yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesinin kabulü gerekeceğinden, bu eylem nedeniyle tesis edilen dava konusu atama işleminde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uygun bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle, davacı itirazının kabulüne; yürütmenin durdurulmasına 15 Şubat 2017’de karar verilmiştir.

Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Miraz bebeğin annesi: Bebeğim güneş ışığını göremiyor

SONRAKİ HABER

Gökçeada’da silahlı bir kişi HDP aracını takip etti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa