'Mor Gabriel işgalci' kararına Süryanilerden tepki

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Süryanilerin kutsal olarak kabul ettikleri Mor Gabriel Manastırı’nın topraklarının hazinenin arazisi olduğunu kararlaştırmasına İsveç’te yaşayan Süryaniler tepkili. 5 bin yıldır yaşadıkları topraklar üzerinde inşa ettikleri Mor Gabriel’i işgalci ilan eden Yargıtay kararının hukuki dayanaktan yoks

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Süryanilerin kutsal olarak kabul ettikleri Mor Gabriel Manastırı’nın topraklarının hazinenin arazisi olduğunu kararlaştırmasına İsveç’te yaşayan Süryaniler tepkili. 5 bin yıldır yaşadıkları topraklar üzerinde inşa ettikleri Mor Gabriel’i işgalci ilan eden Yargıtay kararının hukuki dayanaktan yoksun siyasal amaçlı bir karar olduğunu, Yargıtay’ın bakışının Türkiye devletinin azınlıklara olan  yaklaşımını yansıttığını söylüyorlar.

İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Yılmaz  Kerimo konuyu yazılı bir soru önergesi ile İsveç Parlamentosunun gündemine taşıdı. Dışişleri Bakanı Carl Bildt’in cevaplaması istemiyle verilen önergede değişim için verdiği tüm sözlere rağmen Türkiye’nin azınlıklara yönelik baskıları sürdürdüğü, 1700 yıllık Mor Gabriel Manastırı ile ilgili hukuki sürecin Türkiye rejiminin azınlıklarının mülklerinin korunmasına karşı aktif olarak çalıştığını gösterdiği belirtiliyor.

Yargıtay’ın Mor Gabriel’in işgal edilen topraklar üzerinde kurulduğu yolunda aldığı kararın politik bir karar olduğunu, hukuk sisteminin Türkiye Devleti tarafından azınlıkları baskı altında tutmak amacıyla bir alet olarak kullanıldığını belirten Kerimo daha önce konuyu defalarca parlamento gündemine getirmesine rağmen Carl Bildt’in tavır almamasını eleştiriyor. Bakanın hemen ve açıkça Türkiye Devletinin azınlıklara karşı tutumuna karşı çıkmasını istiyor.

Asuri Kültür Merkezi Yöneticilerinden Georgo Baryawno 5 bin yıldır Anadolu’da yaşayan Süryani halkının  ve bundan 1700 yıl önce inşa ettiği Mor Gabriel Kilisesinin işgalci ilan edilmesinin AKP İktidarının azınlıklara yaklaşımını gösterdiğini, kararın hukuki değil iktidarın talimatıyla verilen siyasi bir karar olduğunu söyledi.

Baryawno Yargıtay’ın Mor Gabriel’i işgalci ilan etme kararının İsveç’in Ermeni ve Süryanilere soykırımı yapıldığını kabul etmesine misilleme amacıyla alındığı düşüncesinde. Bundan bir kaç yıl önce Türk yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde Türk yetkililerin birçok kez soykırım kararının Süryaniler açısından olumsuz sonuçlara yol açacakları tehditini savurduklarını ifade etti. Yargıtay’ın kararının  Süryanileri korkutmak ve cezalandırmak amacını taşıdığını söyledi. (Stockholm/EVRENSEL)

www.evrensel.net