Fener-Balat-Ayvansaray yıkımına da İptal

Fener-Balat-Ayvansaray yıkımına da İptal

KENTSEL dönüşüm çerçevesinde yıkılması planlanan Fener-Balat-Ayvansaray’da, mahkeme projeyi “kamu yararı”na aykırı bularak iptal kararı verdi. FEBAYDER’den Çiğdem Şahin, “Yıkımlar gerçekleşmeden tam zamanında verilen bir karar. Yargı tarihi kurtardı” dedi.Bianet’ten Nilay Vardar’ın h

KENTSEL dönüşüm çerçevesinde yıkılması planlanan Fener-Balat-Ayvansaray’da, mahkeme projeyi “kamu yararı”na aykırı bularak iptal kararı verdi. FEBAYDER’den Çiğdem Şahin, “Yıkımlar gerçekleşmeden tam zamanında verilen bir karar. Yargı tarihi kurtardı” dedi.

Bianet’ten Nilay Vardar’ın haberine göre İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Fener Balat Ayvansaray Derneği’nin (FEBAYDER) 2010’da projenin hukuk dışı olduğuna dair açtığı davayı haklı buldu ve iptali yönünde karar verdi.

Kararda, bölgenin 2863 sayılı yasa kapsamında kentsel sit alanı içerisinde kalıp, koruma amaçlı imar planının olmadığı, projelerde kültür mirası niteliğinde bulunan tescilli yapıların yıkılmak istendiği, koruma yüksek kurulu kararlarına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka uygunluk bulunmadığı belirtildi.

MAHALLE KÜLTÜRÜ YOK SAYILMIŞ

Eskimiş yapıların yanında tescilli ve mimari özelliği bulunan yapıların da proje kapsamına dahil edildiği belirtilen kararda, bölgenin “büyük bir çöküntü alanı” ilan edildiği ifade edildi.

Kararda, bölgenin tarihi özelliğinin dikkate alınmadığı belirtilerek, mahalle kültürü ile birkaç kuşak öncesinden bu yana süregelen ve birbirine yakın sosyal yapının varlığı ile mevcut kentsel dokunun rehabilitasyonu üzerine daha önceden gerçekleştirilen çalışmaların dikkate alınmadığı da belirtildi.

‘YARGI TARİHİ KURTARDI’

FEBAYDER Basın Sözcüsü Çiğdem Şahin, Fener Balat ve Ayvansaray’da, Sulukule’nin aksine yıkımlar olmadığı için bu kararın “geç değil, tam zamanında” olduğunu ve emsal teşkil edeceğini söyledi.
“Sulukule’de verilen karar bu konuda ilk karar olması özelliği ile önemli ama maalesef gecikmiş bir karardı. Bu tür davalarda ‘yürütmeyi durdurma” kararının ne kadar önemli olduğu yine gördük.
“Fener-Balat Ayvansaray davası bölge halkı yerinden edilmeden, yıkımlar gerçekleşmeden, gerek bölgenin tarihi ve mimari dokusu  gerekse orada yaşayan insanlar açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler oluşmadan sonuçlandı. Ve karar tam zamanında verildi. O yüzden tarihi bir karar. Yargı tarihi kurtardı. Bu karar 5366 kapsamındaki diğer tarihi alanlar için de emsal olacak.” (bianet)

www.evrensel.net