Taban grevle yol gösterdi

Taban grevle yol gösterdi

Kamu emekçilerinin aylardır beklediği toplusözleşme yüzde 4+4 oranında zamla imzalandı. Özellikle toplusözleşme görüşmelerinin yapıldığı ay boyunca işyerlerinde eylemler, tartışmalar yapan kamu emekçilerinin, sözleşmenin imzalanmasına rağmen tepkileri bitmiyor. Hükümete yönelik öfkeleri büyüyen kamu

Bülent Kepenek / Ercüment Akdeniz

Tepkileri büyük ama korkuları da var. Haklarında hem sendikalarının hem de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açmasından korkan öğretmenlerin bazıları isimlerini vermiyor bazıları da okullarını söylemeden röportajımıza katılıyor.   

GAZ ALMAK İÇİN EYLEM

Zeytinburnu’da bir okulda çalışan Eğitim Sen üyesi Hasan, toplusözleşme döneminde sendikaların iş bırakma konusunda ortaklaşmasının olumlu olduğunu ancak sendikaların bu ortaklığı rakam açıklandıktan sonra da tepkisizlikte sürdürmelerini eleştirdi.

“Demek ki sadece gaz almak için bir eylem yapılmış” diyen Hasan Öğretmen, tek günlük eylemlerle sonuç alınamayacağını kaydetti.

Eğitim Bir Sen üyesi Merve Öğretmen ise sendikasından istifa ettiğini ve hiçbir sendikaya inanmadığı söyledi.  Zeytinburnu’daki bir başka okuldaki öğretmenlerin ortak kanaati ise 23 Mayıs eylemiyle yakalanan havanın iyi değerlendirilemediği ve eylemin boşa harcandığı şeklinde.

Zeytinburnu’daki başka bir okuldaki Türk Eğitim Sen Temsilcisi ise şunları söyledi, “4 sendikanın ortaklaşa iş bırakma kararı alması ve uygulamaya koyması bütün öğretmenlerin çıkarı için uygun bir karardı. Burada öğretmenlerin sendikalı ya da sendikasız olması önemli değil, önemli olan öğretmenlerin ortak talepler konusunda birleşmesiydi. Ama alınan zam kararının yetersizliği karşısında keşke eylemler devam etseydi. Hatta eylemlerin en az 1 hafta devam etmesini isterdim. Bu ne kadar kararlı olduğumuzu hükümete daha da çok gösterirdi.”

Aynı okulun Eğitim Sen İşyeri Temsilcisi ise “Tek günlük iş bırakma eyleminin yeterli olmadığını, maaşlarımıza yapılan zamdan da görmüş olduk. Bundan sonrası için, özlük haklarımızın elimizden alınmaması için sendikaların birleşerek mücadele etmesi en büyük temennimdir” dedi.

EYLEMLER UZUN SÜRELİ OLMALI

Esenler’deki bir okulda çalışan Eğitim Sen üyesi İnci, okullarında eyleme katılımın ülke genelinde olduğu gibi yüksek olduğunu ancak hiçbir şeyin değişmediğini ifade etti.

Eğitim Bir-Sen Temsilcisi Mehmet ise “İyi bir grev oldu. Katılım iyiydi fakat eylem etkili olmadı. Daha da uzun süreli grevler yapılmalı. Bu tür görüşmeler bilerek dönem sonuna getiriliyor. Öğretmenlerde birliğin olmadığını düşünüyorum. Hak aramaktan ziyade sendikaların siyasi çekişmeleri var. Sendikaların siyasetten arınması lazım. Sendikalar sendikacılık yapmalı. Aynı amaçlar için siyaset yapılmadan birlik olunmalı” dedi.  

Bahçelievler’de bir okulda çalışan Eğitim Sen üyesi Selma Öğretmen de hak talep ederken sendikaların ayrı davranmaması gerektiğini dile getirdi.

Sendika üyesi olmayan Neşe ise grevin ses getirdiğini, kısmen de olsa amacına ulaştığını kaydetti. Eğitim Bir-Sen Üyesi Oğuz birlikte hareket edildiği zaman daha ciddiye alındıklarını hatırlatarak, bundan sonra hep birlikte hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.

Oğuz öğretmen, son günlerde ayaklar altına alınan itibarlarını düzeltmek için daha ses getirecek eylemler yapılmasını istedi.

Türk Eğitim-Sen Temsilcisi Ayten ise “Bir eğitimci olarak yapılan grevin amacına ulaştığını düşünüyorum. Bu grevin ses getirmesinde en büyük etkenin tüm sendikaların birlikte hareket etmiş olmasıdır” dedi. Bağcılar’daki öğretmenlerden Ahmet de birlikte yapılan grevin ses getirdiğini ancak hükümet tarafından üzerinin kapatıldığını belirtti. (İstanbul/EVRENSEL)


GREV MEMURUN HAKKIDIR

Türk Eğitim Sen üyesi Serkan öğretmen, “23 Mayısta eğitimci tüm sendikaların ortak tepkisini ortaya koymaları haklı taleplerimizin ortaya konmasında etkili olmuştur.  Yapılan zam oranı emeğimizin karşılığını tam olarak karşılamamaktadır. Eğitimciler olarak taleplerimizin karşılanması bizi daha mutlu kılacak ve eğitimcilerin, ülkenin daha aydınlık bir geleceğin oluşturulmasında ve inşasında çok büyük önem teşkil edecektir. Grevin memurun bir doğal hakkı olduğunu düşünerek sendikaların ortak bir çatı altında ortak hakları gözetmeleri açısından birleşmelerinin doğru olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Hakkı öğretmen ise “23 Mayısta olan eyleme katılmadım. Çünkü sendikaların bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Öğretmenlerin ve memurların katılmış olduğu genel grev bütün sendikaların katılımıyla başarılı geçmiştir. Ancak kamuoyunda beklenen etkiyi göstermedi. Halk yeterince ilgi göstermedi. Bu yüzden günlük bir eylem çokça etkili olmadı” dedi.


GREV DOĞRU OKUNMALI

Rehber Öğretmeni Sefkan Öztürk, bu grevle memurun istediği zaman hayatı durdurabileceğinin ortaya çıktığını, sendikaların da bunu doğru okumasını isteyerek, “Tabanda oluşan birliktelikten, dayanışmadan ders çıkarmalılar ve buna uygun davranmalılar” dedi.  Öztürk, birleşmekten başka çareleri olmadığını kaydetti.  Farklı düşüncelerde de olsalar sorunlarının ortak olduğunu, ne yapmaları gerektiğinin bu grevle ortaya çıktığını anlatan Hafız Açar, “Bunun için de her zaman birlikte hareket etmeliyiz ki güçlü olalım ve haklarımızı koruyalım ve yeni haklar elde edelim. Bütün sendikalar bahaneleri bir tarafa bırakıp birlikte davranmalılar” dedi.

Deniz Bozkurt ise grev ve benzeri eylemlerin hükümet üzerinde etkili olduğunu ancak sonuç alınana kadar yapılması konusunda sendikalar karar almadığı için amacına ulaşamadığını söyledi.  Sendikaların kendilerine olan güveni artırmak için ezberleri bozmaları gerektiğini dile getiren Ali Süzgün de “Yapılması gereken bu birlikteliği geliştirmek, sürekli kılmak ete kemiğe büründürmek, tabandaki birlikteliği doğru okumak” diye konuştu.

www.evrensel.net