Sınıf mücadelesinin bugünü

Sınıf mücadelesinin bugünü

15-16 Haziran işçi direnişi etkinlikleri kapsamında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) İzmir Emek Komisyonu tarafından bir panel gerçekleştirildi. Hafta sonu Tepekule Kongre Merkezinde “15-16 Haziran başkaldırısı ışığında sınıf mücadelesinin bugünü” başlığıyla gerçekleşen panelin moderatörlüğünü Melahat

İlk sözü alan Aydın Arı, 15 -16 Haziran’ın kapitalizmin 3. büyük buhranına denk gelen bir döneme rastladığını, bu dönemde Türkiye ekonomi planlarının olumlu göründüğünü, ancak finans sermayenin dışa bağımlılığının artmaya başladığını söyledi. Bu dönemde emekçilerin gelirlerinin sabitlenmek istendiği belirten Arı, “1970’lere gelindiğinde, 1963 çalışma yasalarının işçi sınıfına kazanımlarının törpülenmesi gerekiyordu. Bugün de kapitalist sermayenin birikim krizi kendine yeni alanlar arıyor. 1990’dan bu yana kamusal hizmetlerden devlet çekildi. 15-16 Haziran’ı yaratan koşullarla kapitalizmin krizi bugün halen devam ediyor” dedi.

Şükrü Günseli, 1960’larda artan işçi hareketinin ‘Devletçi Türk-İş’i zorladığına dikkat çekti. DİSK’in ise yükselen işçi hareketinin bir ürünü olduğunu belirten Günseli, 15-16 Haziran’ın siyasallaşamadığını dile getirdi. Günseli, bugün de işçi hareketinin en büyük sorununun siyasallaşma olduğuna dikkat çekti.

‘15-16 HAZİRAN’I YARATAN KOŞULLAR BUGÜN DE VAR’

Yazar Mümin Köymen ise, 15-16 Haziran’ın tıpkı 1848-49 gibi, 1905 devrimi gibi önceden planlanmadığını, kendiliğindenci özellikler taşıdığını ifade etti. 1952’de kurulan Türk-İş’le aslında kendiliğinden oluşabilecek bir işçi hareketinin kontrol altına alınmak istendiğini kaydeden Köymen, “Ancak 1960 Kavel direnişi ile grev yasağına rağmen grev yapıldı. 2 milyon İstanbullunun, 1 milyonu sokaklardaydı. Burjuvazi şaşkın ve çözümsüz bir halde hava alanlarına koşuyordu. İşçiler iktidar istiyordu. Ama bir sınıf partisinden yoksundular. TİP bu hareket sırasında TBMM’de önerge vermekle meşguldü” dedi. Bugün de işçi sınıfının 15-16 Haziranları yaratabileceğini dile getiren Köymen, hareketin birleştirilmesi ve siyasallaşmasının aynı zamanda Kürt ulusal mücadelesi ile birleşmekten geçtiğinin altını çizdi.

Son sözü alan Ramis Sağlam, havacılık sektörüne getirilen grev yasağının, kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesinin, sendikalaşan işçilerin işten atılmasının 15-16 Haziran koşullarının bugün de varlığını koruduğuna kanıt olduğunu söyledi. (İzmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net