Ortak mücadele yükseltilme çağrısı

Ortak mücadele yükseltilme çağrısı

DEVRİMCİ-Halkçı Yerel Yönetimler Çalıştayı İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Salonunda gerçekleşti. Çalıştayda, 3-4 Aralıkta gerçekleştirilen Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler  Sempozyumunda gerçekleşen tartışmalar ve oluşturulan atölyelerden çıkan sonuçlar tartışıld

YANYANA GELMENİN ADRESİ HDK

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Yürütme Kurulu Üyesi BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de yerel yönetimler düzeyinde yürütülecek antikapitalist mücadelenin önemine vurgu yaptı.

İmparatorluk ve Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu topraklarında yaşayan halkların kendi ihtiyaçları doğrultusunda, kendi kendilerini yönetmelerinin hep imkansız olduğunu ifade eden  Kürkçü, kent toprağı özel mülkiyet toprağı olmaktan çıkmadıkça, etkin halkçı deneyimler gerçekleştirmenin zor olacağını ifade etti. Kürkçü, bugünkü halkçı yerel yönetimlerin bir noktaya gelip tıkanmalarının sebebinin piyasa temelinde işleyen bir rejimin halkçı yönetim anlayışıyla çatışması olduğunu söyledi.

2014 yerel seçimlerinde ezilenlerin mücadele ortaklığı kurmak için bir araya gelmek zorunda olduklarını belirten Kürkçü, HDK pratiği içerisinde yan yana gelenlere oluşum içerisinde yer almayan kesimlerin de destek vererek, çoğulcu bir yerel yönetim ittifakı kurulmasının önemini vurguladı.

‘TÜRKİYE’Yİ YENİDEN KURMAK’

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş da meselenin sadece yerel yönetim değil yerel örgütlenme meselesi olduğunu ifade etti. Neoliberal politikalar sonucu yerel yönetimlerin kâr mantığına dayanan işletmeci yerler haline geldiğini belirten Taş, yerel yönetimlere sosyal ve siyasal bilim olma özelliğinin yeniden kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Taş belediye meclislerinin zenginler ve erkeklerden oluşmasını da eleştirdi. Ekolojinin de ihmal edildiğini belirten Taş, insanın sömürülmesine karşı çıkıldığı gibi doğanın sömürülmesine de karşı çıkılması gerektiğini söyledi. AKP’nin yeni bir devlet kurduğunu anlatan Taş, AKP gitse bile döşediği taşların yerinde duracağını söyledi. Birleşik bir mücadelenin önemini vurgulayan Taş, Türkiye’yi yeniden kurmaya, 2014 yerel seçimlerinde ezilenden emekten yana olanların yan yana gelmesiyle başlanabileceğini belirtti.  

KÜRTLERE DEVLET TERÖRÜ

Demokratik Haklar Federasyonu adına konuşan Ozan Doğan da halkçı BDP’li belediye başkanlarının tutuklandığını, ezilenlerin, yoksulların temsilcilerinin devlet terörüne maruz kaldığını ifade etti. Bölgenin ve Ortadoğu’nun kapsamlı bir emperyalist saldırı altında olduğunu belirten Doğan, ezilenlerin, emekçilerin yoksulların, Kürt ulusunun temsilcilerine yönelik saldırıların da bu temelde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Devrimci halkçı yerel yönetimler meclisi örgütlemenin önemini vurgulayan Doğan, bir yılı aşkın süredir süren yerel yönetim tartışmalarının pratik hayata uygulanarak devrimci halkçı yerel yönetim perspektifini ilerletecek bir çalışmanın ortaya konulması gerektiğini kaydetti.
(Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net