AOÇ gasbedilecek Ankara oksijensiz kalacak

AOÇ gasbedilecek Ankara oksijensiz kalacak

ATATÜRK Orman Çiftliği, Ankara’nın en önemli zirai arazilerinin yanı sıra en ağaçlık bölgesi. Başbakanlık tarafından, “Mevcut hizmet binasının yetersiz” olması nedeniyle çiftlik arazisi üzerine yapılmak istenen konutun çalışmaları ise başladı. Alanda konut için yapılan yollar nedeniyle şimdiden ağa&cce

Hilal Yağız

Arazi üzerindeki tartışmalar, 2006 yılından beri sürüyor. Bu tarihte Büyükşehir Belediyesinin isteğiyle çıkarılan yasa ile arazilerin tümü belediyeye tahsis edildi.  2007 yılında ise TMMOB’ye bağlı odaların yürütmeyi durdurma talebi üzerine, karar iptal edildi. Daha sonra Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna sunulan karar yine kabul edildi. Şimdi ise yine odaların yürütmeyi durdurma talebi ile yargı süreci devam ediyor.

AOÇ’NİN SEÇİLMESİNDEKİ AMAÇ: GİZLİLİK

İlginçlik ise bu noktadan sonra başlıyor. TMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Ankara Barosu Başkanlığının kararın durdurulmasına ilişkin açtığı davaya Başbakanlık da müdahillik talebinde bulundu. Talepte ise Başbakanlığın “gizlilik amacıyla” bu bölgeyi tercih ettiği belirtildi. Başbakanlık, arazi ile ilgili verilecek kararın konutun yapımını etkileyeceği için davaya müdahil olmak istedi.

AOÇ YÖNETİMİNDEN PROTOKOL ZAAFI

Öte yandan AOÇ Yönetimi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ayrı bir gündem yarattı. Protokol, 12 Haziran 2012 tarihli belediye meclis toplantısında duyuruldu. Protokole göre belediye, AOÇ yönetimine 114 bin 385 metrekarelik bir alanı ağaçlandırmak için söz verdi. Bunun karşılığında ise 265 bin metrekarelik çiftlik arazisi üzerinde 15 yıllık bir kullanım hakkı elde etti. Yıllardır belediyenin arazi üzerinde kullanım hakkı elde etmek için sürdürdüğü davaların iptal kararları yayınlanırken, protokol ile yasal sürece karşın işlem yapılmak isteniyor.

TALAN BAŞLADI

Başbakanlık binasının yapılacağı alanla ilgili tespitler yapılamazken, alan içerisinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü Binası yıkım için boşaltıldı. Başbakanlık konutu için başlayan yol çalışması ise şimdiden ağaçların katline yol açmaya başladı. Metre karesine 2 ağaç düşen alanda her çalışma ağaç kıyımına yol açacak nitelikte. Odalar ise yargı kararlarının çok geç kalacağı görüşündeler. Alanda başlayan yol çalışmaları ise bu görüşü doğrular nitelikte.

AOÇ, SULUKULE’YE DÖNMESİN

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Bülent Batuman, “AOÇ ile ilgili yargı lehimize karar verse de bölgenin tekrar ağaçlandırılması çok uzun yıllar alacaktır. Bunun bir örneği Sulukule’dir. Burada da yargının olumlu yönde kararına rağmen, geri dönüşü olmayan tahribatlar meydana gelmiştir” dedi. Bölgenin “nitelikli tarım arazisi” olduğuna dikkat çeken Batuman, “Bu anlamda da alanın yapılaşmaya açılması çok ciddi bir katliamdır” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube, konuyla ilgili İnternet üzerinden bir imza kampanyası başlatacak.

ZMO VE PEYZAJ MİMARLARI ODASINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) ve Peyzaj Mimarları Odası da ortak basın toplantısı ile “AOÇ Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ateşle oynuyor” dediler.

ZMO Başkanı Turhan Tuncer yaptığı ortak açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin AOÇ’yi yok etme planını bu kez de “böl- parçala- yönet” modeli ile gerçekleştirmek istediğine dikkat çekti.
Tuncer, AOÇ yönetimine, “AOÇ arazisini işletmeye açmak, istediğiniz gibi dağıtmak hakkını kimden alıyorsunuz?” diye sordu. Gökçek’in yargı kararlarının etrafından dolanmaya çalıştığını belirten Tuncer, söz konusu protokolün derhal iptal edilmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net