‘Özelleştireceğinize geliştirin’

‘Özelleştireceğinize geliştirin’

BOR madeninin özelleştirilmesinin önünü açan yasa tasarısı Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda alt komisyona havale edilirken, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, bor gibi çok önemli ve kritik bir maddenin özelleştirilmesinin değil, geliştirilerek kamu eliyle yürütülm

BOR madeninin özelleştirilmesinin önünü açan yasa tasarısı Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda alt komisyona havale edilirken, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, bor gibi çok önemli ve kritik bir maddenin özelleştirilmesinin değil, geliştirilerek kamu eliyle yürütülmesinin ülke yararına olduğuna dikkat çekti.

Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair tasarının, TBMM Enerji , Sanayi, Ticaret Komisyonu’ndaki görüşmelerine, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, Genel Sekreter Cemalettin Sağtekin ve oda avukatı Volkan Kaya da katılarak, odanın görüşlerini yazılı olarak komisyon üyelerine iletti.

‘HİZMET ALIMI, ÖZELLEŞTİRMEDİR’

Tasarıyı gazetemize de değerlendiren Oda Başkanı Mehmet Torun, tasarı ile, 2840 sayılı Yasa’daki, “Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi devlet eliyle yapılır” hükmünün delinerek, borları özelleştirmenin önünün açıldığına dikkat çekti. Her ne kadar yetkililerce sadece hizmet alımı yapılacağı belirtilse de sonucun özelleştirme olduğunun altını çizen Torun, “Özelleştirme İdaresi Başkanlığının web sayfasında özelleştirme yöntemlerinin açıklanmasında, ‘Kuruluşların bütün olarak veya aktiflerindeki mal ve hizmet üretim birimleri ile madenlerin, mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla bedel karşılığında, belli süre ile işletilmesi hakkının verilmesinin’ de bir özelleştirme yöntemi olduğunun vurgulandığını” dile getirdi.

Tasarının gerekçesinde, “Devlet eliyle işletme’ kavramından ne anlaşılması gerektiği konusunda tartışmalar yaşanmaya başlanması ve farklı görüşlerin ortaya çıkması sonucu çok önemli yeraltı zenginliklerimizden olan anılan kanun kapsamındaki madenlerden beklenen gelirin sağlanamaması riski ortaya çıkmıştır” denildiğine dikkat çeken Torun, maliyet ve satış fiyatları incelendiğinde, bor madenlerinin yüksek kârlılık ile satıldığının görüleceğini ifade etti. Torun, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün; konsantre bor, bor kimyasalları ve eş değeri ürün ihracatının 10 yıl içerisinde 209 milyon dolardan 829 milyon dolara yükseldiği örneğini verdi.

RİO TİNTO’YA HAZIRLIK MI?

Eti Maden’in en büyük rakibi Rio Tinto’nun Kuzey Amerika’daki rezervlerinin tükenmek üzere olduğunu hatırlatan Torun, “Şirketin 2015-2016 yıllarında üretime başlayacağı Sırbistan’daki bor rezervleri, ülkemizle kıyaslanamayacak kadar küçüktür. Ülkemizin dünya genelinde bor konusunda tekel olma fırsatını yakaladığı bir ortamda 2840 sayılı Yasa’da değişiklik yapılma çabası düşündürücü ve manidardır” dedi.

Tasarıya eklenen, “Bu madenlerin üretilmesi ve zenginleştirilmesi, teknik, ticari ve ekonomik sebeplerle ürünün mülkiyeti ruhsat sahibinde kalmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilmek suretiyle üçüncü şahıslara gördürülebilirler” hükmüne vurgu yapan Torun, madenlerde mülkiyetin, madenin miktarı ile (rezervle) direkt ilgili bir kavram olduğunu dile getirdi.

‘TASARI GERİ ÇEKİLMELİ’

Torun, “Bor rezervlerinin miktarı, kalitesi ve çeşitliliği açısından en zengin ülke olan ve rafine bor ürünleri için teknoloji geliştirip önemli yatırımlar yapan ülkemizin çıkarı, borlarımızı özelleştirmekte değildir. Yapılması gereken; aramasından, işletmesine ve uç ürüne dönüştürülmüş ürünün pazarlanmasına kadar her aşamasının kamu eliyle yürütüldüğü geliştirilmiş bir bor endüstrisinin ülkemizin ve halkımızın yararına olduğudur” dedi.

Torun tasarının geri çekilmesini, “Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır” hükmüne dokunulmamasını istedi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net