TMMOB Ankara İKK 'Hayır' diyor

TMMOB Ankara İKK 'Hayır' diyor

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu düzenlediği basın toplantısıyla,  başkanlık referandumunda “hayır” diyeceklerini açıkladı. 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, İnşaat Mühendisleri Odası'nda düzenlediği basın toplantısıyla Anayasa referandumunda “Hayır” diyeceklerini açıkladı. Kurul adına basın açıklamasını yapan İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu, “Halkımızı evet-hayır kıskacına alan, siyasal iktidar ve yandaşları dışında düşünce ve görüş beyan edenlerin 'vatan hainliği' ile suçlandığı bir dönemde yapılacak referanduma sunulan Anayasa değişikliği, hazırlanış usulü ve içeriği bakımından da birçok sorunu ve yanlışı içinde barındırmaktadır” dedi. 

Topçu, OHAL koşullarında hazırlanan Anayasa, içeriği hakkında toplumun sağlıklı bir bilgi dahi edinemediğini vurgulayarak, “ Mecliste bulunan siyasi partilerin bile uzlaşamadığı, sadece iki partinin kapalı kapılar arkasında görüşerek hazırladığı teklif metni, hızla komisyondan geçirilerek TBMM Genel Kuruluna sunulmuş ve hızla kabul edilmiştir” diye belirtti. Topçu, “Partili Cumhurbaşkanı”nın yasama, yürütme, yargı; devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bütünü üzerinde otokratik bir hâkimiyet kurmasına hizmet edeceğine dikkat çekerek, “Parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını yok edecek; Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini; bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracak; Anayasa değişiklik teklifine “hayır” diyoruz” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net