DTCF Sosyoloji Öğretim Elemanları'ndan ihraçlara tepki

DTCF Sosyoloji Öğretim Elemanları'ndan ihraçlara tepki

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Elemanları, ihraçlara tepki gösterdi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Elemanları, KHK ile gerçekleştirilen ihraçlara tepki gösterdi.

Açıklama şöyle:

"7 Şubat 2017 gecesi yayımlanan KHK ile mensubu olduğumuz Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun, Doç. Dr. Levent Ünsaldı ve Araş. Gör. Güneş Gümüş’ün kamu görevinden ihraç edildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 1 Eylül 2016 tarihli KHK ile ihraç edilen Araş. Gör. Esra Dabağcı ve Araş. Gör. Yasin Durak ile birlikte, bölümümüzde görev yapan ya da yapmış beş değerli bilim insanı KHK’larla akademiden koparılmıştır. Bu gelişmelerle bölümümüzde 14 lisans, 6 lisansüstü ders fiilen açılamayacak hale gelmiş; 16 lisans, 32 lisansüstü tezi ise danışmansız kalmıştır.
Uzun yıllar aynı bölümde görev yapmış ve birlikte bilimsel çalışmalarda bulunmuş olduğumuz meslektaşlarımızın terörle ilişkilendirilerek akademiden ihraç edilmeleri kabul edilemez. Sadece bölümümüzle sınırlı kalmayıp üniversitemiz geneline yayılan KHK yoluyla ihraçlar bilimsel düşünceye karşı bir tasfiye operasyonuna dönüşmüştür. Bilim ve aydınlanma yuvası üniversitelerin KHK’larla yönetilmesi kabul edilemez. Meslektaşlarımızın haksız bir şekilde akademiden ve öğrencilerinden koparılmasına yol açan bu tasfiyenin meslektaşlarımız, bölümümüz, üniversitemiz, bilim camiamız ve ülkemiz açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı açıktır. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü başta olmak üzere bu kararın tüm sorumlularını kınıyor, meslektaşlarımızın derhal görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz." (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net