Şükrü Belayid’i kim öldürdü?

Şükrü Belayid’i kim öldürdü?

Tunus Halk Cephesi Resmi Sözcüsü Hamma Hammami öldürülen Birleşik Demokratik Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri Şükrü Belayid'i yazdı.

Hamma HAMMAMİ*

Birleşik Demokratik Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri ve Halk Cephesinin önde gelen kurucularından yoldaş Şükrü Belayid’in öldürülmesinin üzerinden 4 yıl geçti. Geçen bu süreye rağmen bu soru halen geçerliliğini korumaktadır: “Şükrü Belayid’i kim öldürdü?”
Eğer bu soruya verilecek cevap için bu kadar geç kalındıysa, bu ne teknik ne de hukuki sebeplerden kaynaklanmaktadır. Aksine bunun nedeni siyasidir.

İTTİFAK İÇİN GERÇEKLER KURBAN EDİLİYOR!

Gerçeklerin açıklanması bugün iktidarda bulunan Nahda ve Nida koalisyonunun çıkarına aykırıdır. Birinci tarafın Muhammed Brahmi’nin öldürülmesinde olduğu gibi Belayid’in öldürülmesinde siyasi ve ahlaki sorumluluğu vardır. İkinci taraf ise birinci tarafla mevcut ittifakını korumak adına gerçekleri kurban etmeye hazırdır.

Yargıya gelince ise, gerek Şükrü Belayid gerekse de Muhammed Brahmi suikastlarını ve diğer terör kurbanlarıyla ilgili gerçekleri örtmek için bir araç olarak kullanıldı.

SUİKASTIN BİLGİLERİNE ULAŞMIŞTIK

Belayid ve Brahmi suikastlarındaki adli sürecin gidişatı, gerçeklerin ortaya çıkarılması için yapılan araştırmaları engellemek için hummalı bir çaba olduğunu göstermektedir. Ki biz suikastın kim tarafından planlandığını ve emri kimin verdiğiyle ilgili bilgilere ulaşmıştık. 13. dairedeki soruşturma hakimi ve şu an Tunus’ta asliye mahkemesi hakimi vekili, bu gerçekleri çarpıtma çabalarında temel rolü oynamaktadır.

BİR DEVLET CİNAYETİ 

Bütün bunlar bizim daha önce birçok defa dile getirdiğimiz ve gerek Belayid gerekse de Brahmi suikastlarının birer “devlet cinayeti” olduğu yönündeki kanımızı güçlendirmektedir.  Dolayısıyla tarihin ve halkın önünde bütün sorumluluk bütün suikastların üstünü örtmeye çalışan iktidar koalisyonunun üzerindedir. 

HALK CEPHESİ UNUTMAYACAK!

Ancak Halk Cephesi ve ülkenin diğer ilerici ve demokratik güçleri bu davayı unutmayacak ve de vazgeçmeyecektir. Bu güçler, Şükrü Belayid’i, Muhammed Brahmi’yi, Muhammed el Müftü’yü, Mecdi Aclani’yi ve diğer vatan şehitlerini unutmayacaklar. Ve gerçeklerin ortaya çıkarılması taleplerinden bir an olsun geri durmayacaklar ve bu amaçla mücadele etmekten vazgeçmeyecekler.

ŞÜKRÜ BELAYİD KİMDİR?

Tunuslu Siyasetçi Şükrü Belayid, 1964 yılında doğdu ve 6 Şubat 2013 yılında evinin önünde uğradığı silahlı suikast sonucu öldürüldü. Belayid, “Devrimin Hedeflerini Gerçekleştirme, Siyasi Reform ve Demokratik Geçiş Yüksek Komitesi” üyesi ve Birleşik Demokratik Yurtseverler Partisi genel sekreteriydi. 

Bugün Tunus’ta Nahda ve Nida partilerinden sonra üçüncü büyük güç olan ve parlamentoda 15 milletvekili ile temsil edilen Halk Cephesinin kurucularındandı.

Nahda, Müslüman Kardeşlerin (İhvan) Tunus kolu ve Nida Tunus ise Bin Ali Diktatörlüğü dönemindeki siyasetçilerin kalıntılarından ve liberal siyasetçilerden oluşan bir parti. Bu iki parti bugün koalisyon hükümetini oluşturuyorlar. Tunus Halk Cephesi ise bu koalisyonun bir parçası olmayı reddetmişti. 

Şükrü Belayid, devrimci ve ilerici güçlerin birleşmesinin önemini en iyi kavrayanlardan ve bu noktada çaba gösteren önderlerden biriydi. 

Tunus Halk Cephesi Resmi Sözcüsü ve mücadele arkadaşı Hamma Hamami, Belayid’in Cephenin oluşturulmasındaki önemli rolünü hemen her ortamda Belayid’in “Biz geçmişte hep nasıl ayrıştığımızı öğrendik, halkımızın geleceği için nasıl birleşmemiz gerektiğini öğrenmemiz lazım” sözünü aktararak belirtmektedir. Şükrü Belayid ve Cephenin önemli liderlerinden Hac Muhammed Brahmi’nin ölümünden, Nahda’nın silahlı milisleri olarak anılan “Devrimi Koruma Birlikleri” sorumlu tutuldu.

* Tunus Halk Cephesi Resmi Sözcüsü

www.evrensel.net