KESK, DİSK, TMMOB, TTB'den ortak referandum açıklaması

KESK, DİSK, TMMOB, TTB'den ortak referandum açıklaması

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB, iktidarın tek adam rejimi kurmak istemesine karşı anayasa değişikliği referandumunda 'Hayır' diyeceğini duyurdu.

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB iktidarın tek adam rejimi kurmak istemesine karşı anayasa değişikliği referandumunda “Hayır” diyeceğini duyurarak eşit, özgür ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunan herkesi de referandumda değişikliği reddetmeye ve “Hayır” demeye çağırdı.

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB, Cumhurbaşkanı’na Meclis’i feshetme de dahil olmak üzere geniş yetkiler veren anayasa değişikliği referandumuna ilişkin “Hayır” diyeceklerini duyurdular. TMMOB Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısında ortak açıklamayı okuyan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yurttaşların, kapsamı hakkında sağlıklı bir bilgi edinemediği, demokratik ortamlarda tartışılamayan bir anayasa değişikliği teklifinin referanduma sunulduğunu söyledi. Rejim değişikliğini içeren Anayasa değişikliği teklifinin cumhurbaşkanı, hükümet ve partisi tarafından iktidar olanakları sonuna kadar kullanılarak OHAL koşullarında referanduma götürüldüğünü ifade eden Koramaz, “Cumhurbaşkanı’nın parti genel başkanı olabildiği, Cumhurbaşkanı’na Meclis’i feshetme yetkisi de dahil olmak üzere bütçe hazırlama, kararname çıkartma, HSYK ve AYM üyelerinin tamamına yakınını, büyükelçileri, tüm üst düzey kamu yöneticilerini atama, mili güvenlik politikalarını belirleme yetkilerini tanıyan Anayasa değişiklik teklifi, bu haliyle ne başkanlık sistemi, ne cumhurbaşkanlığı sistemi olarak adlandırılamaz” dedi.

'TEKLİFİN ÜLKENİN SORUNLARIYLA ALAKASI YOK'

Bu teklifin ülkenin yaşadığı sorunlara çözüm üretmekten uzak bir nitelikte olduğunu kaydeden Koramaz, Türkiye ekonomik krizin eşiğindeyken, işsizlik ve enflasyon tırmanırken, emekçiler açlık sınırının altında ücretle çalışmaya zorlanırken, terör ve şiddet her geçen gün artarken ülkenin ihtiyacının TBMM’nin yok edilmesi değil bu sorunlara çözüm bulması gerektiğini söyledi. Koramaz, “Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların çözümü tek adama, tek partiye dayalı bir dikta rejiminde değil, çoğulcu, katılımcı parlamenter rejimde, demokratik bir anayasada, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde, farklı inanç ve düşüncelerin, farklı yaşam tarzlarının herhangi bir kaygı ve korkuya kapılmadan eşit ve özgürce bir arada yaşayabilmesinde, emekçilerin hak ve çıkarlarının önündeki engellerin kaldırılmasında, içte ve dışta savaş konseptinde değil barışçıl politikalardadır” diye konuştu. Bu nedenle sadece üyelerine değil tüm halka çağrıda bulunan Koramaz, eşit, özgür ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunan herkesi referandumda değişikliği reddetmeye ve “Hayır” demeye çağırdı. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Şubat 2017 13:00
www.evrensel.net