KHK ile kapatılan radyo ve TV'ler satışa çıkarılıyor

KHK ile kapatılan radyo ve TV'ler satışa çıkarılıyor

KHK'lerle kapatılan radyo ve televizyonların frekans ve lisans hakları ile mal varlıkları satışa çıkarılacak.

OHAL kapsamında yayınlanan KHK'lerle kapatılan radyo ve televizyonların frekans ve lisans hakları ile mal varlıkları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilerek satışa çıkarılacak. 

9 Şubat 2017'de yayınlanan 687 sayılı KHK'nin ilgili bölümü şöyle:

“(4) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan özel radyo ve televizyonların; 15/7/2016 tarihi itibarıyla sahip oldukları yayın lisansları, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki yayın hakları, frekans ve kanal kullanımı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki benzeri izinleri Maliye Bakanlığının bu yöndeki talebi üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından ihya edilir. İhya edilen bu lisans ve haklar ile frekans, kanal kullanımı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki benzeri izinlerin Maliye Bakanlığınca veya üçüncü fıkra kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca, kapatılan özel radyo ve televizyonlara ait diğer varlıklarla birlikte ya da ayrı ayrı satılması durumunda bunların yeni alıcıları adına devri ve tescili işlemleri Fonun bildirimi üzerine, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip başkaca bir işleme gerek kalmaksızın en fazla bir ay içinde tamamlanır.” (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net