Sağlık emekçileri imza kampanyası başlattı

Sağlık emekçileri imza kampanyası başlattı

Sağlık emekçileri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eylem yapıldı.Gaziantep’te bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan anısına yapılan eylemde söz alan İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, sağlık alan

Sağlık emekçileri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eylem yapıldı.

Gaziantep’te bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan anısına yapılan eylemde söz alan İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, sağlık alanındaki değişikliklerin en belirgin sonuçlarından birinin artan şiddet olaylarının olduğunu dikkat çekerek, sağlık alanındaki sorunların nedeni olarak sağlık çalışanların gösterildiğini vurguladı. Gören, “Sağlık Bakanıyla doktor Ersin Aslan’ın ölümünden sonra görüşüldü ve 7 maddelik bir teklif götürüldü. Ama henüz Bakanlıkta bu konuda bir çalışma görülmemektedir. Biz Meclis kapanmadan bu maddelerin yasalaşmasını talep ediyoruz ve bu nedenle de bir imza kampanyası başlattık” şeklinde konuştu.

İTO Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu da, “Bakanlığa sunulan yedi maddenin sadece birini oluşturan sağlık alanındaki şiddeti bir nebze caydırıcı nitelikte olabilecek iki maddelik imza kampanyasını bugünden itibaren başlatmış bulunuyoruz. Yürütülen kampanya çerçevesinde bütün sağlık çalışanlarını, hastaları ve hasta yakınlarını desteklemeye davet ediyoruz” dedi

SAĞLIKÇILARIN İKİ TALEBİ

Sağlık emekçilerinin yasada yer almasını istedikleri ve imza kampanyası başlattıkları iki madde şöyle:
* Sağlık personeline yerine getirdiği sağlık hizmeti nedeniyle yapmaması gereken bir işi yapması veya yapması gereken bir işi yapmaması için emir veren veya baskı yapan veya nüfuz icra eden veya her ne suretle olursa olsun hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kimseye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.
* Bu fiiller sonucunda sağlık hizmeti kesintiye uğramışsa yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net