09 Şubat 2017 02:50

Seçim döneminde TV kanalları YSK'nin denetiminden çıkarıldı

AKP Hükümeti çıkardığı KHK ile yandaş medyanın referandum döneminde hiçbir denetime tabi kalmadan iktidarın propagandasını yapmasının önünü açtı.

Paylaş

AKP Hükümeti tarafından OHAL kapsamında çıkarılan 687 sayılı KHK ile 298 sayılı kanunun 149/A maddesi kaldırılarak özel radyo ve televizyonlar seçim döneminde YSK'nın denetiminden çıkarıldı.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’un 149/A ve 55/A maddeleri yeni 687 sayılı KHK ile kaldırıldı. 

Kanunun 149/A ve 55/A maddesi YSK'nın belirlediği esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kanallarına  YSK tarafından verilecek yayın durdurma ve para cezalarını düzenliyor. 

Bu maddelerin, başkanlık sistemini getiren anayasa değişikliği referandumu öncesi kaldırılması yandaş medyanın saatlerce hiçbir denetime tabi olmadan iktidarın propagandasını yapmasının önünü açıyor.

Bu değişiklikle, özel radyo ve televizyonların propaganda sürecinde bütün siyasal partilere dengeli ve adil yayıncılık ilkeleri çerçevesinde yer vermesi hükmü kaldırılmış oluyor ve YSK denetimi olmadan Türkiye’de propagandanın kontrolsüz bir şekilde yürütülmesinin önünü açıyor.

CEZALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ İSE MUHALEFETE YER VERMEYEN ÖZEL KANALLARA VERİLMİŞTİ

1 Kasım 2015 seçimlerinde bu kuralları ihlal eden özel yayın kuruluşlarına toplam 580 kez ceza uygulandığı belirtildi. Bu cezaların büyük bölümü ise muhalefete yer vermeyen özel kanallar oldu. 

149'UNCU MADDE NE DİYOR?

Madde 149/A- (Yeniden düzenleme: 15/7/2003-4928/4 md.) Bu Kanunun 55/A maddesine ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen esaslara aykırı olarak yayın yapılması halinde, ülke genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını Yüksek Seçim Kurulu, yerel yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını ise yayının yapıldığı yer ilçe seçim kurulu uyarır veya aynı yayın kuşağında açık bir şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde, Yüksek Seçim Kurulu veya yayının yapıldığı yer ilçe seçim kurulunca, ihlâle konu programın yayını bir ilâ oniki kez arasında durdurulur. Aykırılığın tekrarı hâlinde, ülke genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarının Yüksek Seçim Kurulunca beş günden onbeş güne kadar durdurulmasına, yerel yayın yapan özel radyo ve televizyonların yayınlarının ise yayının yapıldığı yer ilçe seçim kurulunca üç günden yedi güne kadar durdurulmasına karar verilir. Bu kararlar ilgili en yüksek mülkî amirlerce derhâl yerine getirilir. (Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/298 md.) Birinci fıkra hükmüne göre hakkında yayın durdurulması kararı verilen özel radyo ve televizyon kuruluşlarının sorumlularına, onbeşbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına; yerel yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının sorumlularına, beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir (HABER MERKEZİ)
 

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Avam Kamarası'ndan Brexit'e onay

SONRAKİ HABER

Romanya'da hükümet için verilen gensoru önergesi reddedildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa