Bor madenleri çok uluslu şirketlerin eline geçecek

Bor madenleri çok uluslu şirketlerin eline geçecek

Meslek odaları ve sendikalar, Eti Maden İşletmelerinin Varlık Fonuna devrinin, bor madenlerinin özelleştirilmesi için bir formül olduğunu söyledi.

Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Metalurji Ve Malzeme Mühendisleri Odası ile Türk Enerji Sen ve KESK’e bağlı ESM, Eti Maden İşletmelerinin Varlık Fonu’na devredilmesine tepki gösterdi. Kurumlar tarafından yapılan ortak açıklamada, devrin bor madenlerinin özelleştirilmesi için yeni ve gizli bir formül olduğuna dikkat çekildi. 

Dünyanın en büyük bor rezervlerine sahip Eti Maden İşletmelerinin, Varlık Fonuna devredilmesinin 1985 yılından itibaren başlayan ve her fırsatta sürekli olarak gündeme getirilen ‘Bor madenlerinin özelleştirilmesinin’ gizlice gündeme getirilmesinin son şekli olduğunun belirtildiği açıklamada, “Eti Maden İşletmeleri`nin Türkiye Varlık Fonu`na devri bu maddenin by-pass edilerek diğer uygulamalarda olduğu gibi bor madenlerinin halkın gözünden kaçırılarak gizlice özelleştirilmesi istenilmektedir. Çünkü Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirket statüsün de olup, ticari bir şirket niteliğindedir. Kendisine devredilen kurum ve kuruluşları istediği gibi satma ve devretme yetkisine sahip olup, hisselerinin tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı`na aittir. Oysa ki Eti Maden İşletmeleri hiçbir zaman ÖİB bünyesinde yer almamış ve 2840 sayılı yasa gereği de özelleştirilmesi mümkün ve yasal değildir. Halkımızdan saklanan bu gerçeği kamuoyuna açıklamak bizlerin asli görevidir” denildi. 

VAZGEÇİN ÇAĞRISI

Eti Maden İşletmelerinin özelleştirilmesi halinde toryum ve uranyum gibi nükleer enerji hammaddelerinin üretiminin devlet tekelinden çıkacağına vurgu yapılan açıklamada, “Bunun sonucunda; ülkemizin geleceği açısından oldukça önem arz eden bor, toryum ve uranyum madenlerimiz uzun vadede çok uluslu şirketlerin eline geçecektir” değerlendirmesi yapıldı. 

Kararın geri alınmasının istendi açıklamada şöyle dendi: “Açıklamaya şu ifadelerle son veril yer verildi:  Bu gerekçelerle; aranmasından, işletmesine ve uç ürüne dönüştürülmüş ürünün pazarlanmasına kadar, her aşamasının Eti Maden İşletmeleri tarafından kamu eliyle yürütüldüğü geliştirilmiş bir bor endüstrisinin ülkemizin ve halkımızın yararına olduğuna inanıyoruz. Uranyum ve Toryum gibi nükleer enerji sektörünün girdileri olan madenlerimizin korunmasını ülkemizin güvenliği açısından oldukça önemli buluyoruz.” (EKONOMİ SERVİSİ)

www.evrensel.net
ETİKETLER borTMMOB