Kayyım atanan Dersim Belediyesinde 14 kişi açığa alındı

Kayyım atanan Dersim Belediyesinde 14 kişi açığa alındı

Eş Başkanlarının tutuklanmasının ardından kayyım atanan Dersim Belediyesinde son olarak 14 kişi daha uzaklaştırıldı.

Dersim Belediyesi Eş Başkanları Nurhayat Altun ve Mehmet Ali Bul’un tutuklanmasının ardından kayyım atanan Dersim Belediyesinden son olarak 14 kişi uzaklaştırıldı.

Üçüncü kayyım Hasan Çiçek tarafından resmi kayyım olan Tunceli Valisi Osman Kaymak’a gönderilen yazıda, “6749 sayılı Olağanüstü hal kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK’nin “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı değerlendirilen” listede isimleri bulunan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellerin sözleşmelerinin askıya alınması, memurların ise görevden uzaklaştırılması hususunu; olurlarınıza arz ederim” denildi.

Yazışmanın ardından 14 belediye çalışanı tebligat imzalatılarak açığa alındı.

Daha önce de Dersim Belediyesinde Eş Başkan Yardımcısı İbrahim Kasum ve 6 kişi ile son seçilmiş Belediye Eş Başkan Yardımcısı Hüseyin Tunç da görevden alınmıştı. (DERSİM)

www.evrensel.net