'Memleketin kaynakları sahipsiz değildir'

'Memleketin kaynakları sahipsiz değildir'

Varlık Fonu'na tepki gösteren emek ve meslek örgütleri yaptıkları açıklamada 'Memleketin kaynakları sahipsiz değildir' dedi.

Emek ve meslek örgütleri Ziraat Bankası, BOTAŞ, PTT, TÜRKSAT, ETİ Maden, Çaykur, BİST Varlık Fonu'na devredilmesine tepki gösterdi. Sözkonusu devrin mega proje batağındaki firmaları ve garantörleri olan Hazine’yi kurtarmak için olduğu belirtilen açıklamada, “Memleketin kaynakları sahipsiz değildir” denildi. 

KESK, DİSK, TMMOB, ATO ile Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası yaptıkları ortak açıklamayla Ziraat Bankası, BOTAŞ, PTT, TÜRKSAT, ETİ Maden, Çaykur, BİST Varlık Fonu'na devredilmesine tepki gösterdi. Mülkiyeliler Birliği’nde yapılan açıklamada ortak metni okuyan Özgür Topçu, varlık fonlarının genelde bütçe fazlalarından oluştuğunu söyledi. Bir ülke bütçe fazlası veriyorsa varlık fonu kurarak bütçe fazlasını buraya aktardığını ifade eden Topçu, ancak Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’nin herhangi bir gelir fazlalığına dayanmadığına dikkat çekti. Aksine Türkiye’nin petrol, doğalgaz vb. ihraç ederek elde ettiği gelirleriyle yaratabildiği bir bütçe fazlası olmadığı gibi cari fazlası da olmadığını söyleyen Topçu, bu fonla özelleştirilen kamu varlıkları ile çalışanlarının emekleri üzerinden biriken fonların Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’nin sermayesine dönüşeceğini dile getirdi. 

‘MEGA PROJELE’Rİ KURTARMA PEŞİNDELER

Mega projeler batağına saplanan firmaları ve garantör yapılan Hazine’yi bu bataktan kurtarmak için akla gelen son aracın Varlık Fonu olduğunu ifade eden Topçu, “OHAL şartlarında bir torba yasa ile uygulanmaya başlanan bu model ile elde avuçta kalan kamu varlıklarının kamu denetiminden ve Sayıştay’dan kaçırılarak bu batık projelerin kurtarılması amaçlanmaktadır. Fona aktarılan kamu kuruluşlarının piyasa değeri bu fon çatısı altında yok pahasına yerli-yabancı sermayenin eline geçecektir. Böylesi bir ekonomik konjonktürde, borca bu kadar sıkışık bir ülkenin kaynak ve varlıkları, rant peşinde koşan yatırımcılara kısa sürede yem edilecektir” diye konuştu. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden merkezi bütçenin ve Sayıştay’ın denetim yetki kapsamına alınması gerektiğini dile getiren Topçu, “Memleketin ve halkımızın kaynakları ve varlıkları sahipsiz değildir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net