İzmir Barosu: Yeni Anayasa'da kadının adı yok

İzmir Barosu: Yeni Anayasa'da kadının adı yok

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi, Anayasa değişikliğinin kadın haklarına etkilerine basın toplantısı yaptı.

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi, Anayasa değişikliğinin kadın haklarına etkilerine ilişkin Adliye Baro Biriminde basın toplantısı yaptı. Toplantıda Kadın Hakları Merkezi adına açıklama yapan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat  Nuriye Kadan, referandumla getirilmek istenen yeni rejimde kadının adının olmadığını söyledi.

Örgütlü ve politik bir hal almış olan kadına yönelik şiddetin yeni Anayasa çalışmalarında yok denecek aşamaya geldiğini ifade eden Kadan, "Ancak uzun zamandır devam eden rejim ve sistem değişikliği tartışmalarında kadının toplumdaki yerinin ne olacağı göz ardı edilmektedir. Kadının toplumdaki statüsünün referandum sonrası hali mevzu dahi edilmemektedir" dedi.

'YENİ REJİMDE KADININ YERİ NE OLACAKTIR?'

Kadın erkek eşitliğinin ve kadın lehine iyileştirici düzenlemelerin hedef alındığını belirten Kadan, "Tek yetkinin, bütün gücün bir kişide toplandığı ,kararnameler ile devletin yönetildiği , hak arama, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün yok sayıldığı, OHAL tutsaklığında yaşamak zorunda bırakılan bir rejimde kadının  yeri ne olacaktır" diye sordu. Kadına yönelik şiddetin artık günlük yaşamda olağan bir hal aldığını ifade eden Kadan, Anayasa tartışmalarında, nefret söylemine ve şiddete maruz kalan kadın vekillerin varlığının referandum dayatmasında bulunanların kadına yönelik bakışının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Yargı kararları ile kadına yönelik şiddetin cezasız kaldığı bir dönemden geçildiğini belirten Kadan, "Tek adam rejiminin ihdas edilmek istendiği bu günlerde kadına düşman zihniyetin temsilcileri yeni anayasada kadın için ortaçağ rejimini getireceklerdir. Kadın hakları alanında yıllarca süre gelen mücadeleler sonucu elde edilen kazanımlar; tüm yetkilerin bir kişinin elinde toplandığı bu anayasa değişikliği ile kaybedilecektir. Kadın Hakları Merkezi olarak yeni Anayasa değişikliğinin kadınların hak ve özgürlüklerine etkilerini kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net